BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krasowicz Stanisław (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Badania naukowe jako wsparcie konkurencyjności polskiego rolnictwa
Research as a Support for the Competitiveness of Polish Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 117-123, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Konkurencyjność rolnictwa, Badania naukowe, Doradztwo rolnicze
Agriculture, Agricultural competitiveness, Scientific research, Agricultural advisory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było wykazanie, że rolnicze badania naukowe są nakierowane na wspieranie konkurencyjności polskiego rolnictwa. Analizę przeprowadzono na przykładzie działalności Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach. Podstawowe źródło informacji stanowiły sprawozdania z działalności statutowej i realizacji programów wieloletnich oraz wyniki publikowanych analiz. Stwierdzono, że wyniki badań rolniczych służą poprawie konkurencyjności polskiego rolnictwa przez wspieranie decyzji produkcyjnych i organizacyjnych. Wskazano na celowość współpracy różnych środowisk naukowych, m.in. agrotechników i ekonomistów, w zakresie kształtowania konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)

Taking the Institute of Soil Science and Plant Cultivation-State Research Institute in Pulawy as an example, it has been demonstrated that agricultural research is focused on increasing the competitiveness of Polish agriculture. Research results have a significant impact on the agricultural sector by implementing environmentally friendly production technologies, management systems and cost optimization. The proper location of agricultural production and the use of biological and technological progress make it possible to improve product quality. It has been stated that to develop Polish agriculture competitiveness, there is a need to stimulate collaboration of different research teams and enhance the effectiveness of research results transfer to agricultural practice via advisory system. Agriculture differentiation between the regions and groups of farms must be taken into consideration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chyłek E.K. 2012: Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej, Warszawa.
 2. Hołubowicz-Kliza G., Krasowicz S., Oleszek W. 2012: Jubileusz 150 lat nauk rolniczych w Puławach, IRWiR PAN Warszawa, Wieś i Rolnictwo, 3(156), 161-171.
 3. Krasowicz S., Oleszek W. 2013: Program wieloletni IUNG-PIB jako wsparcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, [w:] Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i specjalizacji gospodarstw rolnych, Studia i Raporty IUNG-PIB, 32(6), Puławy, 9-24.
 4. Krasowicz S., Oleszek W. 2013: Badania naukowe IUNG-PIB jako wsparcie działalności doradczej, Wieś Jutra, 4(177), 37-39.
 5. Kukuła S., Krasowicz S., Harasim A. 2010: 60 lat w służbie nauki i rolnictwa 1950-2010. IUNG-PIB, Puławy, ss. 59.
 6. Matyka M., Krasowicz S., Kopiński J., Kuś J. 2013: Regionalne zróżnicowanie zmian produkcji rolniczej, [w:] Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i specjalizacji gospodarstw rolnych, Studia i Raporty IUNG-PIB, 32(6), Puławy, 143-165.
 7. Nosecka B. (red.). 2012: Czynniki konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w współczesnym świecie, IERiGŻ PIB, Warszawa, ss. 113.
 8. Nosecka B., Pawlak K., Poczta W. 2011: Wybrane aspekty konkurencyjności rolnictwa, IERiGŻ PIB, 7, ss. 77.
 9. Pawlak K. 2013: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej, Rozprawy Naukowe nr 148, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań.
 10. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2012: GUS, Warszawa.
 11. Skórnicki H. 2013: Czynniki ograniczające wprowadzanie innowacji do praktyki rolniczej, Materiały konferencyjne Rola nauki i doradztwa we wspieraniu innowacyjności polskiego rolnictwa, IUNG-PIB Puławy, 177-190.
 12. Sprawozdanie z działalności badawczo-rozwojowej w roku 2012. 2013: IUNG-PIB, Puławy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu