BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małażewska Sylwia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gajos Edyta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
System bezpieczeństwa pasz GMP+ FSA - koszty i korzyści wdrożenia oraz funkcjonowania - studium przypadku
The GMP+ FSA Quality Scheme - Costs and Benefits of Its Implementation and Functioning - Case Study
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 124-128, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Jakość żywności, Bezpieczeństwo żywnościowe, Zarządzanie jakością, Dobra Praktyka Produkcyjna, Produkcja pasz
Food quality, Food security, Quality management, Good Manufacturing Practice (GMP), Animal feed production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była próba zidentyfikowania kosztów wdrożenia i funkcjonowania systemu oraz korzyści, jakie osiąga przedsiębiorstwo po jego wdrożeniu. Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwie, które jest liderem na europejskim rynku chemicznym i dotyczyły one systemu zapewnienia jakości pasz GMP+ FSA dotyczącego standardu GMP+ B3 (handel paszami). Dane obejmowały lata 2003-2012. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa ważny jest rachunek kosztów i korzyści związanych z wdrożeniem tego systemu. Stwierdzono, że w przypadku przedsiębiorstwa, w którym funkcjonował wcześniej system ISO 9001, koszty wdrożenia GMP+ FSA nie są duże, zaś wśród osiągniętych korzyści wymienić można poprawę wizerunku firmy oraz komunikacji wewnętrznej, wzrost liczby zadowolonych klientów i cen produktów oraz wiele innych. (abstrakt oryginalny)

There are systems taking into account the specifics of the brand in each industry. In the feed sector, which is a part of the food chain, there is a Feed Safety System - one of quality management systems which is worldwide accepted. The GMP+ FSA implementation costs and benefits analysis is very important from the company's point of view. The aim of the study was to identify the costs of implementation as well as running the system and the benefits that the company achieves because of its implementation. It was found that in the case of a company, which previously operated ISO 9001 norm, the costs of the GMP+ FSA implementation are not high, and among the benefits, you can replace the company's image and internal communications improvement, increased number of satisfied customers, higher prices of products and many others. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Annual report. 2010: New dynamics in feed safety assurance, GMP+ International.
  2. Annual report. 2011: Facing the challenges of the feed chain, GMP+ International.
  3. Morkis G. (red.). 2009: Ekonomiczne efekty rozwoju systemów zarządzania jakością i ich wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Program Wieloletni 2005-2009, IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 157.
  4. Wiśniewska M., Malinowska E. 2011: Zarządzanie jakością żywności. Systemy. koncepcje. instrumenty, Difin, Warszawa.
  5. Witrowa-Rajchert D., Marzec A. (red.). 2008: Jakość i bezpieczeństwo żywności: nowoczesne metody analityczne w zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  6. www.gmpplus.org, data dostępu 20.01.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu