BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matyja Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kształtowanie przewagi konkurencyjnej rolniczych spółdzielni produkcyjnych - aspekt zasobowy
Shaping the Competitive Advantage of Agricultural Production Cooperatives - Aspect of Resourses
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 129-134, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość rolnicza, Przewaga konkurencyjna, Podejście zasobowe w zarządzaniu
Agricultural cooperation, Competitive advantage, Resource approach in management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie potencjału rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) w przekroju zasobów. Zaprezentowano podejście zasobowe w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej. Egzemplifikację stanowiły rolnicze RSP działające na terenie województwa opolskiego, wśród których przeprowadzono badania z użyciem kwestionariusza ankiety. Badania dotyczyły okresu 2008-2010 i obejmowały 28 jednostek. Dokonana charakterystyka i analiza zasobów badanych spółdzielni pozwoliła wyodrębnić zasoby, które stanowią mocne bądź słabe strony w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)

The article presents an resource approach to the process of building the competitive advantage. The purpose of this article is to determine the potential of agricultural production cooperatives (APCs) in review of resources. The exemplification is constituted by the APCs operating in the Opole region, among which the research was conducted using a survey method. The study focused on the period 2008-2010 and included 28 cooperatives. The characterization and analysis of resources of studied cooperatives allowed to extract resources that are strengths or weaknesses in the context of building a competitive advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamski M. 2008: Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, Raport nr 120, IERiGŻ, Warszawa, 23.
  2. Gajewska M. 2012: Miejsce rolniczych spółdzielni produkcyjnych w logistycznym łańcuchu dostaw w agrobiznesie, Logistyka, nr 6, 417.
  3. Kapusta F. 1998: Teoria agrobiznesu, Wyd. AE, Wrocław, 49.
  4. Olszewska B. (red.). 2008: Zarządzanie strategiczne. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku, Wyd. UE, Wrocław, 108.
  5. Porter M. 2000: Strategia konkurencji. metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa, 23.
  6. Prahalad C.K., Hamel G. 1990: The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, vol. 68, nr 3, 79-91.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu