BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Murawska Anna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Sytuacja finansowa wiejskich gospodarstw domowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju
The Financial Situation of Rural Households in the Context of Sustainable Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 147-152, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Gospodarstwa rolne, Obszary wiejskie, Dochody gospodarstw domowych, Rozwój zrównoważony
Households, Arable farm, Rural areas, Household income, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie sytuacji finansowej w wiejskich gospodarstwach domowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Dokonano analizy wybranych wskaźników charakteryzujących sytuację finansową gospodarstw, w szczególności poziomu dochodów, współczynnika Giniego, a także subiektywnej oceny sytuacji materialnej. Zaprezentowano dynamikę zachodzących zmian w latach 2003-2012. Sytuacja dochodowa w wiejskich gospodarstwach domowych dynamicznie poprawia się, jednak w dalszym ciągu występują znaczne dysproporcje regionalne. (abstrakt oryginalny)

The article presents the financial situation of the rural households in the context of sustainable development. Analyzed selected indicators characterizing the financial situation of households, in particular, the level of income, the Gini coefficient, and the subjective evaluation of the living situation. The article presents the dynamics of change in the years 2003-2012. The income situation in rural households systematically improving, but still there are significant regional disparities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety gospodarstw domowych. Informacje i opracowania statystyczne za lata 2003-2012. 2004-2013: GUS, Warszawa.
 2. Gutkowska K., Murawska A. 2013: Zmiany poziomu i struktury spożycia oraz wydatków konsumpcyjnych w gospodarstwach domowych w okresie kryzysu gospodarczego, [w:] Z. Wyszkowska, M. Gotowska (red.), Poziom i jakość życia w dobie kryzysu, Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 273-277.
 3. Halamska M. 2007: Regionalne zróżnicowanie rozwoju wsi, [w:] G. Gorzelak (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, Warszawa, 80.
 4. Kronenberg J., Bergier T. (red.). 2010: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków, 222.
 5. Michaliszyn B. 2012: Strategie zrównoważonej konsumpcji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 39.
 6. Milenijne cele rozwoju, www.unic.un.org.pl], dostęp 18.02.2014.
 7. Ratyński W. 2003: Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, Tom 1, Difin, Warszawa, 309.
 8. Rocznik statystyczny województw za lata 2003-2012. 2004-2013: GUS, Warszawa.
 9. Sen A.K. 1973: On Economic inequality, Clarendon Press, Oxford.
 10. Sen A.K. 2000: Social Justice and Distribution of Income, [w:] A.B. Atkinson, F. Bourguignon (red.), Handbook of Income Distribution, vol. 1, s. 59-85, Elsevier, Amsterdam.
 11. Szopa B., Leszczyńska M. 2004: Zróżnicowanie i uwarunkowania sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w relacji miasto-wieś, [w:] M. Adamowicz (red.), Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 70.
 12. Van der Bergh J.C.M.J., Nijakamp I. 1991: Operationalizing sustainable development, dynamic ecological -economic, Ecological Economics, nr 4, 11-33.
 13. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. 2011: GUS, US w Katowicach, Katowice, 7.
 14. Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B. 2002: Ekonomika konsumpcji - elementy teorii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 109.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu