BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Repetowski Radosław (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdrój)
Tytuł
Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych
Role of Innovation in Functioning of Industrial Enterprises
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2008, nr 10, s. 173-187, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy transformacji układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Instrumenty marketingowe, Innowacje
Industrial enterprises, Marketing instruments, Innovations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obecnie w Polsce wiele firm korzysta z instrumentów marketingu. Duża część większych, ale przede wszystkim te najmniejsze przedsiębiorstwa wykorzystują takie narzędzia w ogólnej strategii jak promocja czy reklama. Niestety, nie zawsze zapewniają one uzyskanie stałej, solidnej przewagi konkurencji na rynku. Z punktu widzenia marketingu oraz marketingu przemysłowego, innowacja oznacza wdrożenie nowych idei, nowego rodzaju polityki rynkowej czy sposobów dystrybucji i promocji oraz wejścia na nowe rynki przy pomocy właśnie świadomej, istotnej zmiany elementów marketingu w przedsiębiorstwie. Innowacje odgrywają ważną rolę w tworzeniu wizerunku firmy na rynku. Skala innowacji jest ściśle związany z poziomem inwestycji przemysłowych i tempem wzrostu gospodarczego. W przypadku, gdy gospodarka narodowa charakteryzuje się małym stopniem inwestycji przemysłowych i niskim wzrostem gospodarczym, znaczny rozwój innowacji nie jest możliwe.

Nowadays in Poland many enterprises use instruments of marketing. A part of larger, but especially the smallest enterprises include such operations as promotion for general strategy or advertising. Unfortunately, it does not ensure the achievement of constant, solid competition superiority on the market. From the point of view of marketing as well as industrial marketing, innovation is an implementation of new ideas, a new kind of market policy, new manners of distribution and promotion, entrance on new markets, release of a new product, or conscious, significant change of elements of marketing in the enterprise. Innovations play an important role in creation of the company image on the market. The scale of innovation is strictly related to the level of industrial investment and the economic growth rate. In the case when national economy is characterized by a small degree of industrial investment and low economic growth, considerable development of innovation is not possible. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., 1997, Podstawy marketingu, Kraków.
 2. Drucker P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa.
 3. Drucker P., 1995, Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Warszawa.
 4. Encyklopedia PWN, 2006, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3914833
 5. Jasiński A., 1992, Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Warszawa.
 6. Kotler Ph., 1999, Marketing narodów, Kraków.
 7. Marciniak S., 1997, Innowacje i rozwój gospodarczy, Warszawa.
 8. Markowska E., Müller A., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki: Pozycja Polski w przededniu przystąpienia do UE, http://www.wsseuczelnia.edu.pl/public/konkurencyjnoscmiedzyn.doc (publikacja elektroniczna).
 9. Nowosad B., 1995, Słownik ekonomiczny i finansowy, Katowice.
 10. Pomykalski A., 2001, Zarządzanie innowacjami, Warszawa.
 11. Porter M., 1992, Strategia konkurencji, metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa.
 12. Wiśniewski A., 1993, Słownik marketingu, Warszawa.
 13. Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W., 1998, Zarządzanie organizacją - aspekt socjologiczny, Kraków.
 14. Zys L., 2003, Innowacje, http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje14/strona5.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu