BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smętkowski Maciej (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Rola specjalnych stref ekonomicznych w kształtowaniu struktury przestrzennej przemysłu w Polsce
The Role of Special Economic Zones in Shaping the Spatial Structure of Industry in Poland
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2008, nr 10, s. 204-216, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy transformacji układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia
Słowa kluczowe
Struktura przemysłu, Struktura przestrzenna, Specjalne strefy ekonomiczne
Industrial structure, Spatial structure, Special economic zones
Uwagi
summ.
Abstrakt
Program tworzenia specjalnych stref ekonomicznych był przez lata jednym z głównych instrumentów polityki interregionalnej w Polsce. Specjalne strefy ekonomiczne funkcjonujące na mocy ustawy z dnia 20 października 1994 roku miały być jednym z głównych działań zmierzających do dopasowania istniejących struktur społeczno-gospodarczych do wymogów otwartej gospodarki rynkowej. Procesy adaptacyjne polskich regionów przebiegały bowiem w warunkach transformacji systemowej nierównomiernie i o ile niektóre regiony (przede wszystkim metropolitalne) dość szybko dostosowały się do tych warunków, o tyle stare regiony przemysłowe, jak również zacofane regiony rolnicze stanęły w obliczu konieczności szybkiej restrukturyzacji oraz dywersyfikacji struktury gospodarczej.(fragment tekstu)

The aim of this article is to present the role of special economic zones (SEZ) in shaping the spatial structure of industry in Poland. The author, in the first part of the article, analyses the evolution of the special economic zones instrument from the foundation of the first zone in Mielec in 1995 to the end of 2005. Then the article focuses on structural and spatial effects of SEZ-es. These provide the background for the analysis of changes in an spatial structure of industry in Poland as well as allow making an attempt to answer the question: what was the role of special economic zones in this field. The contain conclusions evaluation of special economic zones effectiveness as an instrument of industrial and regional policy. The study, to some extent, is a continuation of SEZ-es assessment carried out in the end of 1990s (see Krynska 2000).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bazydło A., Smętkowski M., 2000, Specjalne strefy ekonomiczne - światowe zróżnicowanie instrumentu, [w:] E. Kryńska (red.), Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, Warszawa.
 2. Bazydło A., Smętkowski M., Wieloński A., 2001, Inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych a przekształcenia strukturalne w przemyśle Polski, [w:] Z. Zioło (red.), Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki wolnorynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa-Kraków-Lublin.
 3. Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Kraków.
 4. Gierańczyk W., Stańczyk A., 2001, Okręgi przemysłowe w Polsce u progu XXI wieku, [w:] Z. Zioło (red.), Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki wolnorynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa-Kraków-Lublin.
 5. Gorzelak G., 2006, Poland's regional Policy and disparities in the Polish space, "Kwartalnik Studia Regionalne i Lokalne" - wydanie specjalne, Warszawa.
 6. Kawalec W., 1970, Wybrane problemy struktury przestrzennej przemysłu (na podstawie materiałów spisu przemysłowego 1965 r.), Biuletyn KPZK PAN nr 56, Warszawa.
 7. Kostrubiec B., 1977, Metody badania koncentracji przestrzennej, [w:] Z. Chojnicki (red.), Metody ilościowe i modele w geografii, Warszawa.
 8. Kozak M., Smętkowski M., 2006, Special zoom: spatial and structural evolutions in Central-Eastern Europe during the transitional period, [w:] ESPON project 3.4.2 Territorial impacts of EU economic policies and location of economic activities', Final Report October 2006, Vol. 2.
 9. Kryńska E. (red.), 2000, Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne - zamierzenia i efekty, Warszawa.
 10. Leszczycki S., Grzeszczak J., Kukliński A., Zajda Z., 1964, Z badań nad problematyką przestrzenną przemysłu Polski, Biuletyn KPZK PAN nr 32, Warszawa.
 11. Ministerstwo Gospodarki, 2006, Specjalne strefy ekonomiczne stan na dzień 31 grudnia 2005 r., http:// www.mg.gov.pl.
 12. Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Poznań.
 13. UOKiK, 2006, Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 r., http://www.uokik.gov.pl
 14. Zioło Z., Makieła Z. (red.), 2003, Kształtowanie się struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 7, Warszawa-Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu