BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huculak Maciej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Inwestycje zagraniczne w przemyśle Krakowa
Foreign Investments in Kraków Industry
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2008, nr 10, s. 230-244, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy transformacji układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia
Słowa kluczowe
Przemysł, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie
Industry, Foreign investment, Direct investments
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Opracowanie składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza stanowi szkic do roli Krakowa w inwestycjach zagranicznych na tle województwa małopolskiego. W drugiej części autor starał się pokazać aktywność inwestorów zagranicznych w krakowskim przemyśle w stosunku do analogicznych procesów zachodzących w województwie małopolskim. Ostatnią stanowi opis największych inwestycji zagranicznych sektora przemysłowego w Krakowie. Przyjęcie takiej właśnie struktury pracy pozwala, zdaniem autora, na rozpatrywanie analizowanego zjawiska w szerszym kontekście geograficznym, od którego, starając się zrozumieć prawidłowości rządzące tym skomplikowanym zagadnieniem, nie sposób oderwać analogicznych procesów zachodzących w samym Krakowie.(abstrakt autora)

The paper consists of three main parts. The first part sketches out the role of Kraków in the foreign investments in the Małopolskie voivodship. In the second part, the Author presents the activity of foreign investors in Kraków industry in relation to the analogical processes in the whole voivodship. The last part contains a description of the greatest foreign investments in the industrial sector in Kraków. The article is partly based on the results of research in foreign capital enterprises in the Małopolskie voivodship, conducted in recent years by the Regional Development Section of the Institute of Geography and Spatial Management of the Jagiellonian University, with the participation of the Author.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Detailed benchmark definition of foreign direct investment, 1994, OECD, Paris.
  2. Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Kraków.
  3. Domański B., 2002, Problemy metod badań inwestycji zagranicznych w Polsce w układach przestrzennych, [w:] H. Rogacki (red.), Możliwości ograniczenia i zastosowania badawczych metod w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Poznań, s. 197-206.
  4. Domański B., Działek J., Gwosdz K., Huculak M., Janas K., Jarczewski W., Micek G., Sobala-Gwosdz A., 2006, Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 1989-2005, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
  5. Domański B., Jarczewski W. (red.), 2005, Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
  6. Latocha T., 2005, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej w świetle teorii rozwoju regionalnego i teorii lokalizacji, "Studia Europejskie", t. 2, s. 45-62.
  7. Sobala-Gwosdz A., 2006, Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, Kraków.
  8. Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Poznań
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu