BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Petrykowska Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Marketing społeczny a marketing społecznie zaangażowany
Social Marketing and Cause Related Marketing
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 151-156, tab.
Słowa kluczowe
Marketing społecznie zaangażowany, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Marketing społeczny, Problemy społeczne
Cause Related Marketing (CRM), Corporate Social Responsibility (CSR), Social marketing, Social problems
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Problemy społeczne i ich rozwiazywanie nie są obecnie przedmiotem zainteresowania tylko organizacji non profit. Przedsiębiorstwa również stają się świadome faktu, że wspieranie kwestii społecznych jest niezwykle ważne. Celem artykułu jest identyfikacja głównych założeń koncepcji marketingu społecznego i marketingu społecznie zaangażowanego, wyjaśnienie różnic pomiędzy nimi oraz przedstawienie przykładów zastosowania obu koncepcji na polskim rynku.(abstrakt oryginalny)

Social problems and their solving aren't currently of interest only of non-profit organizations. Companies become aware of the fact that the support of social issues is also extremely important. The purpose of this paper it to identify the main presuppositions of conceptions, the social marketing and the cause related marketing. It also explains the differences between them and presents the examples of the application of both conceptions on the Polish market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009, s. 43.
 2. Ph. Kotler, G. Zaltman, Social Marketing: An Approach to Planned Social Change, "Journal of Marketing‖ 1971, July, Vol. 35, s. 5.
 3. A.R. Andreasen, Social Marketing in the 21 Century, Sage Publication, Thousand Oaks, California, 2006, s. 91.
 4. P. Brzustewicz, Marketing zrównoważony jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Handel Wewnętrzny‖, 2010, nr 6, s. 13;
 5. K. Majchrzak, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element współczesnej komunikacji marketingowej, [w:] Sz. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, PWE, Warszawa 2010, s. 450.
 6. D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna, [w:] D. Maison, P. Wasielewski (red.), Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, Agencja Wasilewski, Kraków 2008, s. 22.
 7. A. Limański, I. Drabik, Marketing w organizacjach non-profit, Difin, Warszawa 2007, s. 31-32.
 8. E. Lipianin-Zontek, Specyfika marketingu w organizacjach pozarządowych typu non-profit, [w:] A. Chodyński, M. Huczek, I. Socha (red.), Zarządzanie w organizacjach non-profit: strategie, marketing, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko Biała 2001, s. 141.
 9. B. Iwankiewicz-Rak, Komunikacja społeczna organizacji pozarządowych, [w:] B. Pilarczyk, Z. Waśkowski (red.), Komunikacja rynkowa: ewolucja, wyzwania, szanse, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 277.
 10. A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 130.
 11. M. Daukszewicz, S. Wrona, Rola pracowników w realizacji koncepcji marketingu zaangażowanego społecznie, [w:] Sz. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, PWE, Warszawa 2010, s. 440.
 12. W. Kozłowski, Cause-related marketing w badaniach naukowych i praktyce biznesowej, "Marketing i Rynek‖ 2008, nr 6, s. 9-14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu