BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec Monika (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Tytuł
Kształcenie na poziomie akademickim jako czynnik przygotowania kadr dla przemysłu województwa podkarpackiego
Higher Education as a Factor in Preparing the Staff for the Industry of the Podkarpackie Voivodeship
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2008, nr 10, s. 245-266, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy transformacji układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Kształcenie kadr, Poziom edukacji, Kwalifikacje zawodowe, Rozwój przemysłu
Higher education, Personnel training, Level of education, Professional skills, Industry development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Powszechnie przyjmuje się, że zależność pomiędzy poziomem edukacji a stopniem rozwoju gospodarczego państwa jest dwustronna; im wyższy poziom rozwoju gospodarczego państwa, tym wyższe wydatki na edukację i działalność badawczo-rozwojową, które z kolei wpływają na osiąganie coraz większego postępu. Również[...]ważne miejsce dla postępu technicznego, gospodarczego i społecznego zajmuje rozwój i doskonalenie kwalifikacji zasobów ludzkich, a także tworzenie i wykorzystywanie wiedzy. Według autora, produktywność, konkurencyjność i efektywność zależą od zasobu i nowoczesności wiedzy ludzi, od jakości pracy, wykształcenia, umiejętności ciągłego myślenia innowacyjnego i wdrażania nowych rozwiązań do procesu wytwarzania, dystrybucji i usług, a zatem - w konsekwencji - kraje, które szybciej dokonują transformacji w kierunku gospodarki opartej na wiedzy (GOW) uzyskują przewagę w globalnej gospodarce światowej. Autor przeanalizował temat, czyli rolę edukacji w rozwoju innowacji i przemysłu na przykładzie województwa podkarpackiego.(fragment tekstu)

In the process of development of knowledge - based economy, education and science become essential factors leading to the improvement of intellectual resources, which influences the competitiveness of national and regional systems. The development of scientific and educational function takes place in different kinds of educational institutions. The academic centers are important elements of social-economie structure, which determine the process of formation of the regional development poles and increase of competitiveness of the regional system. The quality of intellectual supplies in the industry depends on the educational system and the structure of courses. The author emphasizes the role of education in the development of innovations and industry of the Podkarpackie Voivodeship.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański R., 1997, Gospodarka informacyjna, [w:] A. Kukliński (red.), Polska przestrzeń w perspektywie długiego trwania, Biuletyn KPZK PAN, z. 178, Warszawa.
 2. Grzesik A., Walawender P., 2002, Rola wykształcenia w opinii kadry zarządzającej przedsiębiorstwami z województwa podkarpackiego, [w:] R. Fedyna (red.), Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian, Rynek pracy intelektualnej w regionach peryferyjnych w dobie globalizacji, Studia o Gospodarce 1, Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów.
 3. Kabaj M., 1997, W kierunku gospodarki opartej na wiedzy, "Polityka Społeczna", Nr 4.
 4. Kacprzyński B., 1993, Polska nauka, technologia, restrukturyzacja, Warszawa.
 5. Karpiński A., 2004, Przyszłość gospodarki opartej na wiedzy w Polsce a rynek pracy, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Biuletyn Nr 1 (9), Warszawa.
 6. Markowski T., 1996, Wspieranie konkurencyjności w polityce rozwoju regionalnego, [w:] Strategiczne wyzwania dla rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert Stifung Przedstawicielstwo w Polsce.
 7. Pomianek T., Rozmus A., 2002, Polskie szkolnictwo wyższe - antidotum na problemy rynku pracy czy kuźnia bezrobotnych? [w:] R. Fedyna (red.), Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian, Rynek pracy intelektualnej w regionach peryferyjnych w dobie globalizacji, Studia o Gospodarce 1, Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów.
 8. Pomianek T., Rozmus A., Przywara B., Bienia M., Czyżewska M., 2006, Raport Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (www. wsiz.rzeszow.pl).
 9. Sobala-Gwosdz A., Działek J., Gwosdz K., Huculak M., Jarczewski W., Micek G., 2006, Inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do 2005 roku, Rzeszów.
 10. Radło M.J., 2003, Wyzwanie konkurencyjności. Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, Warszawa.
 11. Zaucha J., 1996, Społeczne podstawy polityki rozwoju regionalnego, [w:] Strategiczne wyzwania dla rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert Stifung Przedstawicielstwo w Polsce.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu