BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tracz Mariola (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Tytuł
Treści z zakresu geografii przemysłu w podstawach programowych i wybranych programach nauczania oraz podręcznikach do geografii na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Industrial Geography Issues in Secondary Schools Geography Syllabuses, Selected Teaching Programmes and Textbooks
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2008, nr 10, s. 267-272, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy transformacji układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia
Słowa kluczowe
Geografia przemysłu, Szkolnictwo ponadpodstawowe, Program nauczania, Jakość kształcenia
Geography of an industry, Secondary education, Curriculum, Quality education
Uwagi
summ.
Abstrakt
W celu określenia zakresu treści z geografii przemysłu w programach nauczania i podręcznikach do geografii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej zastosowano metodę analizy porównawczej. Celem badań było wskazanie czynników kształtujących dobór oraz sposoby przedstawiania treści z zakresu geografii przemysłu. Analizę ilościową i jakościową przeprowadzono na podstawie kwerendy aktualnie obowiązujących programów nauczania i podręczników do geografii dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum). Programy nauczania geografii i podręczniki wyselekcjonowano na podstawie Bibliografii Dydaktyki Geografii T. IV, zasobów biblioteki IG AP w Krakowie oraz stron internetowych MEN i stron poszczególnych wydawnictw. Łącznie na poziomie gimnazjum przeanalizowano 15 programów nauczania geografii (z 22 dopuszczonych do użytku przez MEN) i 15 podręczników zatwierdzonych. Natomiast na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej zbadano 10 programów nauczania (z 19 wpisanych na listę MEN) i 10 podręczników do nauczania geografii.[...]Treści z geografii przemysłu na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej występują na ogół w II i III klasie. Dlatego istotne jest, czy treści te w programach nauczania i podręcznikach szkolnych prezentowane są zgodnie ze współczesnymi tendencjami w kształceniu geograficznym oraz stanem dorobku naukowego geografii przemysłu. Autorka przeanalizowała jak te założenia realizowane są w odniesieniu do treści z geografii przemysłu w podstawie programowej oraz wybranych programach nauczania i podręcznikach geografii.(fragment tekstu)

This research employed the comparative analysis method in order to determine the range of industrial geography issues in secondary schools geography teaching programmes and textbooks. The aim of the research was to identify the factors that determine the choice and presentation methods of topics in industrial geography. The quantitative and qualitative analysis was conducted on the basis of a query of currently used state-approved teaching programmes and textbooks in geography for secondary schools (gymnasium, general, specialized, and technical secondary schools). In total, 15 programmes and 15 textbooks were analysed at the level of lower-secondary school, and 10 programmes and 10 textbooks at the level of upper-secondary schools. Generally, the issues in industrial geography are included in the II- and III-form programmes of both lower- and upper-secondary schools. The amount of time that the teacher can devote to industrial geography topics is rather small, and most often equals from 1 to 3 classes. Therefore it is crucial that the syllabuses and textbooks treat these issues in accordance with the contemporary trends in geography teaching methodology and with the industrial geography scientific state of the art. This article investigates how these assumptions are realized in relation to the industrial geography issues in the syllabuses, teaching programmes and textbooks.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerny M., Czerny A., 2000, Zagadnienia społeczne i gospodarcze świata. Moduł 3 dla gimnazjum, Nowa Era, Warszawa.
 2. Dobosik B., Kardas K., Modzelewska B., 1999, Przestrzeń geograficzna, w której żyje człowiek. Podręcznik geografii do gimnazjum, Wyd. SOP, Toruń.
 3. Dudek E., 2003, Geografia 2. Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum, Wyd. Wiking, Wrocław.
 4. Dudek E., Wójcik J., 2003, Geografia. Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum. Geografia Polski, Wyd. Wiking, Wrocław.
 5. Kop J., Kucharska M., Szkurłat E., 2003, Geografia, cz. 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wyd. Szkolne PWN, Warszawa-Łódź.
 6. Krynicka-Tarnacka T., Wnuk G., Wojtkowicz Z., 2001, Moje miejsce w Polsce i regionie. Podręcznik geografii dla gimnazjum cz. 3, Wyd. SOP, Toruń.
 7. Krynicka-Tarnacka T., Wnuk G., Wojtkowicz Z., 2002, Geografia. Człowiek gospodarzem przestrzeni geograficznej. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy, cz. 2, Wyd. SOP, Toruń.
 8. Krynicka-Tarnacka T., Wnuk G., Wojtkowicz Z., 2003, Geografia Polski dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Wyd. SOP, Toruń.
 9. Liszewski S., 1999, Rola geografii w procesie edukacji społeczeństwa polskiego na przestrzeni dziejów, [w:] Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa. T. 1. Problemy nauczania geografii. Materiały 48 Zjazdu PTG Łódź 9-11 września, Łódź.
 10. Makowska D. (red.) 2002, Geografia. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zakres podstawowy, WSiP, Warszawa.
 11. Mordawski J., Wiecki W., 2002, Geografia 2. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wyd. Operon, Gdynia.
 12. Mordawski J., Wiecki W., 2003, Geografia 3. Geografia Polski. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wyd. Operon, Gdynia.
 13. Plit F., 1999, Geografia. Podręcznik dla gimnazjum, WSiP, Warszawa.
 14. Piskorz S., 1999, Edukacja geograficzna w gimnazjum i liceum profilowanym na tle dotychczasowego stanu, [w:] Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa. T. 1. Problemy nauczania geografii. Materiały 48 Zjazdu PTG Łódź 9-11 września, Łódź.
 15. Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Dz. U. Nr 61 z 2002 r.
 16. Pulinowa M.Z., 2005, Zakres wiedzy geograficznej w edukacji szkolnej, [w:] J. Jania, A. Jankowski (red.), Wpływ rozwoju nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocje wiedzy geograficznej w Polsce. II Forum Geografów polskich, Sosnowiec.
 17. Walczak M., Witek-Nowakowska A., 2002, Wędrówki geograficzne. Podręcznik dla klasy II gimnazjum, PWN, Warszawa.
 18. Wład P., 2001, Geografia 2. Człowiek na Ziemi, jego życie i działalność, Wyd. Ortus., Raszyn
 19. Wójcik J., Staniów H., Staniów P., 2002, Geografia 3. Polska, Wyd. Atlas-Książnica, Katowice.
 20. Zając S., 1999, Geografia Polski. Podręcznik dla gimnazjum, WSiP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu