BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydz Eugeniusz (Akademia Pomorska w Słupsku), Szymańska Wioletta (Akademia Pomorska w Słupsku)
Tytuł
Efekty restrukturyzacji słupskiego ośrodka przemysłowego w okresie wdrażania gospodarki rynkowej (na wybranych przykładach)
The Effects of Slupsk Industrial Centre's Restructurisation during the Period of Introducing the Market Economy (on Selected Examples)
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2006, nr 9, s. 40-51, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej
Słowa kluczowe
Gospodarka rynkowa, Restrukturyzacja przemysłu, Studium przypadku
Market economy, Industrial restructuring, Case study
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Słupsk
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza przemian struktury przestrzenno-gałęziowej przemysłu Słupska ze szczególnym uwzględnieniem lat 1995-2003. Ważnym elementem jest również próba przedstawienia form zagospodarowania majątku największych zakładów przemysłowych, które poddane zostały procesowi restrukturyzacji oraz przemian w użytkowaniu terenów przemysłowych Słupska.(abstrakt autora)

Our country's economical system's transformation, the purpose of which is to achieve conditions adequate to market economy, brought the necessity to restructurise a vast area of communal and economic Polish domains. Industry is one of these sectors, whose transformation's spatial results are immediately noticeable. It is due not only to change with internal economic mechanisms, but likewise to the global process of constant changing, which has firm influence on structure and spatial connections in industry. The article presents a research of spatial departments' structure and its modification on the example of Slupsk, concentrating particularly on the period of 1995-2003. It also describes ways to exploit the property of biggest factories, which were restructurised and allowed changing their function in using Słupsk industrial area.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański B. 2000, Tereny poprzemysłowe w miastach polskich - kierunki i bariery przekształceń, [w:] XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 2. Domański B. 2001, Przekształcenia terenów przemysłowych w województwach śląskim i małopolskim - prawidłowości i uwarunkowania, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 3, Warszawa-Kraków-Rzeszów
 3. Gasidło K. 1998, Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, "Architektura", nr 37
 4. Liszewski S. 1997, Przemiany funkcjonalne i przestrzenne terenów przemysłowych Łodzi, [w:] Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, red. P. Korcelli, IGiPZ PAN, z. 46, Warszawa
 5. Rajman J. 2001, Zmienna rola przemysłu jako czynnika miastotwórczego, [w:] Polska-Europa. Gospodarka, przemysł, red. J. Rajman, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków
 6. Rydz E. 1990, Funkcje Koszalina i Słupska w regionalnej sieci osadniczej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk
 7. Rydz E. 1999, Przeobrażenia struktury wewnętrznej Szczecinka i Słupska w okresie transformacji gospodarczej, [w:] XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Przestrzeń miejska, jej organizacja i przemiany, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 8. Rydz E., Barańska P. 2000, Wybrane problemy przemysłu mleczarskiego województwa słupskiego w latach 1990-1996, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 1, Warszawa-Kraków
 9. Rydz E., Jażewicz I. 1997, Procesy transformacji słupskiego ośrodka przemysłowego w latach 1990-1995, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Instytut Geografii WSP w Krakowie, Warszawa-Kraków
 10. Rydz E., Szymańska W. 2002, Funkcjonowanie zakładów przemysłu obuwniczego regionu słupskiego w zmieniających się warunkach gospodarowania, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 4, Warszawa-Kraków-Rzeszów
 11. Rydz E., Zaleski J. 1992, Rola i funkcje Słupska na tle sieci osadniczej Środkowego Wybrzeża, WSP, Słupsk
 12. Zioło Z. 2001, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 3, Warszawa-Kraków-Rzeszów
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu