BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagodziński Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Rozszerzone kryterium Hurwicza podejmowania decyzji w procesach logistycznych
Extended Hurwicz Criterion of Decision Making in Logistic Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 3 (41), s. 197-214, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój teorii ekonomii ; Impact of the World Economic Crisis on Theory of Economy Development
Słowa kluczowe
Logistyka, Podejmowanie decyzji, Teoria gier
Logistics, Decision making, Game theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje nowe kryterium decyzyjne bazujące na popularnym kryterium Hurwicza, znanym z teorii gier z naturą. Zostały w nim przedstawione własności funkcji decyzyjnej tego kryterium, zastosowane następnie do nowego algorytmu podejmowania decyzji. Wspomniane podejście może służyć również jako nowa taktyka wyboru lub oceny współczynnika optymizmu w tradycyjnym kryterium Hurwicza.(abstrakt oryginalny)

This paper presents a new criterion for decision-making based on one of the most popular game theories- Hurwicz criterion. Properties of the criterion function was presented and applied to the new decision-making algorithm. Hurwicz criterion may also be used as a new tactics of selection or assessment ofthe optimism index in traditional Hurwicz criterion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bujak A., Śliwa Z., Wybrane elementy modelu decyzyjnego (część I), "Zeszyty Naukowe WSOW-Lad" 2003, nr 1 (127).
 2. Chylak E., Logistyka małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Celnej" 2004, nr 6.
 3. Guillaume R., Marques G., Thierry С., Dubois D., Seeking stability of supply chain management decisions under uncertain criteria, 9th International Conference of Modeling, Optimization and Simulation - MOSIM'12, Bordeaux 2012.
 4. Badania operacyjne, red E. Ignasik, PWE, Warszawa 2001.
 5. Ioan C., Ioan C. A., Ioan A., New Methods in Mathematical Management of Organization, "Acta Universitatis Danubius: Oeconomica" 2008, nr 1.
 6. Ioan C.A., Ioan G.,A method of choice of the best alternative in the multiple solutions case in the Games Theory, "Journal of Accounting and Management" 2011, t. l, nr 1.
 7. Jędrzejczak Z., Kukuła К., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 8. Redziak Z., Wybrane aspekty podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" 2009, nr 13(2).
 9. Rotarescu E., Mathematical modeling in decision making process under conditions of uncertainty in human resources training and development, "Revista Notas de Matematica" 2011, t. 7(1), nr 303.
 10. Zavadskas E. K., Turskis Z., A New Logarithmic Normalization Method in Games Theory, "Informatica" 2008, t. 19,nr 2 (Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius).
 11. Zavadskas E. K., Ustinovichius L., Peldschus F., Development of Software for Multiple Criteria Evaluation, "Informatica" 2003, t. 14, nr 2 (Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu