BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedzielski Eugeniusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Poziom i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej
Level and Development Determinants of Economic Entrepreneurship
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 153-157, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorczości, Pobudzanie przedsiębiorczości
Entrepreneurship, Entrepreneurship development, Stimulation of entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena stanu przedsiębiorczości oraz uwarunkowań jej rozwoju. Przedsiębiorczość gospodarcza, ze społecznego i ekonomicznego punktu widzenia, jest powszechnie uznawana za pożądane zjawisko. Jej rozwój jest uwarunkowany indywidualnymi (zdolnością do bycia przedsiębiorczym), społeczno-kulturowymi, instytucjonalnymi, ekonomicznymi i sytuacyjnymi czynnikami. Skoncentrowano się na ocenie poziomu przedsiębiorczości oraz na identyfikacji wymienionych uwarunkowań ten poziom kształtujących. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the state of entrepreneurship and its development determinants. Economic entrepreneurship is, from a social and economic view, commonly seen as a desired state. Its development is determined by individual (ability to be entrepreneurial), socio-cultural, institutional, economical and situational factors. This article concentrates on entrepreneurship level evaluation and on identifying the indicated condition, which determine that level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości. 2010: PKPP Lewiatan, Warszawa, 21-33.
  2. Kieżun W. 2012: Patologia transformacji, Poltext, Warszawa, 330-336.
  3. Piasecki B. 1998: Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka. 1998: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 30-35.
  4. Piecuch T. 2010: Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 15-17.
  5. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. 2011, PARP, Warszawa, 30-32.
  6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2012, PARP, Warszawa, 10-15.
  7. Siuta-Tokarska B. 2013: Zasadnicze aspekty pomiaru przedsiębiorczości, Organizacja i Kierowanie, nr 3, 92-105.
  8. Zbierowski P. i in. 2012: Global entrepreneurship monitor-Polska, PARP, UE w Katowicach, 10-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu