BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orłowska Maria J. (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie potencjału oraz efektywności czynników produkcji gospodarstw rolniczych w Polsce w świetle FADN
Regional Differences in Potential and Effectiveness of Factors of Production on Farms in Poland in the Light of FADN
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 163-169, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Efektywność produkcji, Produktywność rolnictwa, Czynniki produkcji
Arable farm, Production effectiveness, Agriculture productivity, Production factors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było porównanie potencjału produkcyjnego oraz efektywności (produktywności i dochodowości) czynników produkcji gospodarstw rolniczych z różnych regionów w Polsce. Analizowano także intensywność produkcji, produkcję oraz udział salda dopłat i podatków w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego. Wykorzystano informacje z lat 2010-2011 gromadzone w ramach FADN. Uwzględniono gospodarstwa z 4 regionów: Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze, przedstawiając je na tle przeciętnego w UE. Przeprowadzona analiza pokazała regionalne zróżnicowanie zarówno potencjału gospodarstw, jak i intensywności prowadzonej produkcji oraz efektywności poszczególnych czynników produkcji. W latach 2010-2011 bardziej korzystnym potencjałem i wyższą efektywnością użytych w procesie produkcji zasobów charakteryzowały się gospodarstwa 2 regionów - Pomorze i Mazury oraz Wielkopolska i Śląsk. Osiągnęły one wyższą wartość produkcji oraz produktywność i dochodowość pracy, a także dochodowość ziemi. Jednak produkcja i efektywność czynników produkcji polskich gospodarstw była niższa niż przeciętnie w UE. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate the potential of regional diversity and the efficiency of the factors of production farms in Poland in terms of European integration. The intensity of production was analyzed as well as production, and part of the balance of subsidies and taxes on income from the family farm. The information from the years 2010-2011 collected by the FADN were used. Study includes the following farm regions: Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie and Małopolska i Pogórze presenting them in comparison with the average in the EU. The analysis showed regional differences in both the potential of farms and intensity of the production and the efficiency of the different factors of production. In 2010-201, more favorable potential and higher efficiency used in the manufacture of resources were characteristic for farms in the followinf regions:Pomorze i Mazury oraz Wielkopolska i Śląsk. They also achieved higher production and productivity and profitability of work, as well as the profitability of the earth. However, the potential and efficiency of production factors on Polish farms was lower than the EU average. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa, 40.
 2. Józwiak W., Niewęgłowska G., Krasowicz S., Mateńko K., Okularczyk S. 1998: Pomiar wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych, Zag. Ekon. Rol., nr 4, 22-37.
 3. Klepacki B., Grontkowska A. 2007: Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie, Format-AB, Warszawa, 14-15, 22-24.
 4. Kulawik J. 2007: Wybrane aspekty efektywności rolnictwa, Zag. Ekon. Rol., nr 1, 3-16.
 5. Jerzak M.A. 2008: Instrumenty zarządzania ryzykiem cenowym i możliwości ich wykorzystania w gospodarstwach rolnych w Polsce, [w:] Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa, 2010, s. 47.
 6. Manteuffel R. 1979: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa, 60-61.
 7. Orłowska M.J. 2012: Regionalne zmiany potencjału produkcyjnego gospodarstw rolniczych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej w świetle danych FADN, RERiROW, t.. 99, z. 2, s. 77-93.
 8. Rajtar J. 1984: Proces produkcji w rolnictwie, [w:] Encyklopedia Ekonomiczno-Rolnicza, WRiL, Warszawa, 570.
 9. Tomczak F. 1984: Czynniki produkcji rolniczej, w: Encyklopedia Ekonomiczno-Rolnicza, WRiL, Warszawa, 94-95.
 10. Woś A., Tomczak F. 1983: Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, PWRiL, Warszawa, 92.
 11. Woś A. 1984: Produkcyjność czynników wytwórczych, [w:] Encyklopedia Ekonomiczno-Rolnicza, WRiL, Warszawa, 579-580.
 12. Zegar J.S. 2008: Dochody w rolnictwie (metodologia, stan i tendencje), IERiGŻ-PIB, Warszawa, 6-18, tryb dostępu: http:/prof_zegar_k2_pdf, data odczytu: 30.01.2014.
 13. Zegar J.S. 2011: Dochody rolników po akcesji w Unii Europejskiej, Raport "Realia i co dalej", nr 4, Fundacja Rozwoju, Warszawa, 30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu