BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowski Dariusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Bankowe instrumenty finansowania rolnictwa w krajach islamskich
Banking Instruments Dedicated to Agriculture Sector in Islamic Countries
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 170-175, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Finansowanie rolnictwa, Instrumenty finansowe
Agriculture, Agricultural finance, Financial instruments
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraje muzułmańskie
Islamic countries
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie dostępnych form oraz stopnia wykorzystania finansowego wsparcia opartego na zasadach szari'atu przez podmioty sektora rolnego w wybranych krajach muzułmańskich. Szczególną uwagę poświęcono tradycyjnym instrumentom muzułmańskim wykorzystywanym w finansowaniu działań podmiotów z sektora rolnego. Wiele gospodarek krajów muzułmańskich opartych jest na rolnictwie. Znaczenie tego sektora przejawia się dużym udziałem w produkcie krajowym brutto oraz w wielkości zatrudnienia. Trudne warunki klimatyczne dla upraw i hodowli, ograniczone stosowanie nowoczesnych technologii i środków zwiększających produktywność w sektorze rolnym, w połączeniu ze znacznym przyrostem populacji skutkują trudnościami z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego. Instrumenty finansowe, których konstrukcja odpowiada wymogom szari'atu oferowane są przez islamskie banki oraz wydzielone oddziały konwencjonalnych instytucji zwane Islamic windows. Po przeprowadzeniu krytycznej analizy literatury stwierdzono, że oferta islamskich produktów finansowych, choć różnorodna, to jednak nie cieszy się dużym zainteresowaniem podmiotów sektora rolnego. (abstrakt oryginalny)

Many Islamic countries face problem of food deficit. Higher productivity of agriculture sector could be reached by using external financial resources. This paper exams the role of Islamic banking in agriculture sector. There are two mainly results of research. First, Islamic banking is providing tools of agriculture financing. Second, there is a need to educate farmers about services offered by Islamic banking for agriculture sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdul-Rahman Y. 2010: The Art of Islamic Banking and Finance. Tools and Techniques for Community-Based Banking, John Wiley & Sons Inc, Hoboken, 61-78.
 2. Adamek J. 2010: Mikrofinanse islamskie - założenia, produkty, praktyka, CeDeWu.pl Platinium, Warszawa, 75-83.
 3. Alpay S. (ed.) 2013a: OIC Economic Outlook 2013, OIC & SESRIC, Ankara, 3-6.
 4. Alpay S. (ed.) 2013b: State of Agriculture and Food Security in OIC Member Countries 2013. Opportunities for Cooperation, SESRIC, Ankara, 1-3, 16-19, 25.
 5. Ayub M. 2007: Understanding Islamic Finance, John Wiley & Sons Ltd, West Sussex, 43-82.
 6. DiVanna J., Hancock M. 2013: Top Islamic Financial Institutions. Special Report, The Banker, November, 2-11, 51-54.
 7. Guidelines on Islamic Financing for Agriculture, State Bank of Pakistan, Karachi 2009, 1-12.
 8. Gulaid M.A. 1995: Financing Agriculture Through Islamic Modes and Instruments: Practical Scenarios and Applicability, Research Paper No. 34, Islamic Research and Development Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 44.
 9. Islamic microfinance: Unlocking new potential to fight rural poverty. 2012: IFAD, Rome, December, 1-4.
 10. Iqbal Z., Mirakhor A. 2007: An Introduction to Islamic Finance. Theory and Practice, John Wiley & Sons, Singapore, 77-97.
 11. Koran. 1986: Z arabskiego przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, PIW, Warszawa, 188.
 12. Report of the Secretary General on Economic Affairs Submited to The 40th Session of the Council of Foreign Ministers (CFM), OIC/CFM-40/2013/ECO/SG-REP, Conakry, Republic of Guinea 9-11 December 2013.
 13. Suleman A., Na'iya I.I. 2009: Fostering Intra-OIC FDI in the Agriculture Sector, Islamic Development Bank, Occasional Paper No. 14, May, 1-56.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu