BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryś-Jurek Roma (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Relacje między podatkami gospodarstw rolnych a ich czynnikami produkcji w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2004-2011
The Relations Between the Taxes of Farms and theirs Production Factors in Poland on the Background of the European Union in Years 2004-2011
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 183-188, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Podatek rolny, Czynniki produkcji
Arable farm, Agricultural tax, Production factors
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem badania było przedstawienie relacji między podatkami płaconymi przez gospodarstwa rolne a ich czynnikami produkcji. Posłużono się przykładem Polski w porównaniu ze średnią obliczoną dla Unii Europejskiej w latach 2004-2011. Oparto się na bazie FADN, a obliczenia wykonano według kryterium wielkości ekonomicznej i typu rolniczego gospodarstwa rolnego. Badania potwierdziły majątkowy charakter podatków ciążących na gospodarstwach rolnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this research was a presentation of the relations between the taxes paid by farms and theirs production factors. The example of Poland in comparison with the average result calculated for the European Union in years 2004-2011, was used. The data comes from the FADN database, and the calculations were made according to the criteria of the economic size and type of farms. The property character of taxes imposed on the farm was confirmed by this research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielewska M. 2009: Podatek rolny w relacji do zasobów czynników wytwórczych gospodarstw rolniczych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 78, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 197-208.
 2. Czyżewski A., Smędzik K. 2011: Wpływ opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnych gospodarstw rolnych z obszaru intensywnego rolnictwa (próba symulacji w odniesieniu do gospodarstw FADN z powiatu gostyńskiego), Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 92, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 5-16.
 3. Dziemianowicz R. 2006: Specyfika konstrukcji podatku dochodowego obciążającego gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 235-245.
 4. FADN 2014: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/report_en.cfm?dwh=SO, dostęp styczeń 2014.
 5. Gruziel K. 2011: Opodatkowanie rolnictwa w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 94, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 149-158.
 6. Łęczycki W. 2006: Opodatkowanie rolnictwa w Polsce w świetle obowiązujących uregulowań, Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 161-169.
 7. Mądra M. 2009: Opodatkowanie indywidualnych gospodarstw rolnych a ich siła ekonomiczna, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 78, Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 187-196.
 8. Owsiak S. 2006: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. III zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 530.
 9. Pawłowska-Tyszko J. (red.). 2012: Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie, nr 44, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 10. Pieczonka J. 2012: Wpływ formy opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnego gospodarstwa rolnego (próba symulacji w odniesieniu do gospodarstwa z powiatu opolskiego), Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 3(25), 181-193.
 11. Wasilewski M., Mądra M. 2011: Wybrane aspekty wprowadzenia podatku dochodowego w gospodarstwach rolniczych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 94, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 133-148.
 12. Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I, Wyniki Standardowe. 2012: IERiGŻ-PIB, Warszawa, 8-10, 15-16, 18, 28, 30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu