BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanisławska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kozera Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Głowicka-Wołoszyn Romana (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Samozaopatrzenie a sytuacja finansowa gospodarstw domowych rolników w Polsce w 2010 roku
Self-Supply and the Financial Situation of Farmers' Households in Poland in 2010
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 195-200, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Dochód rozporządzalny, Gospodarstwa domowe, Gospodarstwa rolne, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych, Kondycja finansowa, Metoda TOPSIS
Disposable income, Households, Arable farm, Structure of income and expenditure of households, Financial condition, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie wielkości i struktury samozaopatrzenia w gospodarstwach domowych rolników, w zależności od ich kondycji finansowej. Do oceny kondycji finansowej gospodarstw rolników wykorzystano miernik syntetyczny, skonstruowany przy wykorzystaniu klasycznej metody TOPSIS. Podstawę informacyjną badań stanowiły niepublikowane dane, dotyczące pojedynczych gospodarstw domowych, pochodzące z Badań budżetów gospodarstw domowych, przeprowadzonych przez GUS w 2010 roku. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że w gospodarstwach domowych rolników, charakteryzujących się najlepszą kondycją finansową, stanowiących 17,5% ogółu gospodarstw, przeciętny dochód rozporządzalny był ponadtrzyipółkrotnie wyższy w stosunku do gospodarstw, charakteryzujących się najsłabszą sytuacją finansową, stanowiących 15% ogółu gospodarstw domowych rolników. Zaobserwowano ponadto, że lepsza kondycja finansowa gospodarstwa domowego rolników implikuje niższy odsetek gospodarstw korzystających z samozaopatrzenia. (abstrakt oryginalny)

The paper analyzes the volume and structure of self-supply in farmers' households according to their financial condition. To evaluate that condition a synthetic index was constructed using the classical TOPSIS method. The basic source of information was the unpublished raw microdata on individual households from the Household Budget Survey conducted by the Central Statistical Office in 2010. Conducted analysis allowed to assert that among the households with the best financial condition, which represented 17.5% of all farmers' households, the average disposable income was more than three times higher than that of the households with the worst financial condition, which represented 15% of the group. Moreover, it was observed that better financial condition implies lower percentage of households that use self-supply. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2010. 2010: GUS (zintegrowana baza danych jednostkowych).
 2. Bywalec C. 2009: Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa, 31-33.
 3. Chmielewska B. 2000: Spożycie żywności w gospodarstwach domowych rolników, Studia i Monografie, IERiGŻ, Warszawa, 121-125.
 4. Głowicka-Wołoszyn R., Kozera A., Stanisławska J. 2014: Przestrzenne zróżnicowanie samozaopatrzenia w gospodarstwach domowych w Polsce, Rynek i Marketing, PWE, Warszawa.
 5. Kozera A., Głowicka-Wołoszyn R., Stanisławska J. 2014: Rola samozaopatrzenia w gospodarstwach domowych w Polsce w układzie grup społeczno-ekonomicznych ludności, Rynek i Marketing, PWE, Warszawa.
 6. Kwasek M. 2002: Poziom życia rolników w ostatniej dekadzie XX wieku, Studia i Monografie nr 111, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, 111.
 7. Kwasek M. 2012: Wzorce konsumpcji żywności w Polsce. Studia i monografie nr 153, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, 72.
 8. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. 2011: GUS, Warszawa.
 9. Sass R. 2013: Zmiany struktury obszarowej rolnictwa w Polsce i w skali województw w latach 2002 i 2010, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2'13(72), CDR, SERiA, Poznań, 40-56.
 10. Stanisławska J. 2012: Kształtowanie się elastyczności dochodowych popytu na artykuły żywnościowe w gospodarstwach domowych rolników według obszaru użytkowanego gospodarstwa rolnego, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 1, 473.
 11. Stanisławska J., Kozera A. 2013: Preferencje konsumpcyjne gospodarstw domowych rolników w zakresie wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe, Handel wewnętrzny, styczeń-luty, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 341-350.
 12. Stanisławska J., Wysocki F. 2011: Dochodowa elastyczność wydatków na artykuły żywnościowe w gospodarstwach domowych rolników według grup dochodowych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 3, 315.
 13. Wysocki F. 2010: Metody taksonomiczne w rozpoznaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 156-157, 167-168.
 14. Zalega T. 2011: Spożycie żywności w gospodarstwach domowych z osobami bezrobotnymi w województwie mazowieckim, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 93, SGGW, Warszawa, 120-121.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu