BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szuk Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Berbeka Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Stachowiak Marek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Reprodukcja środków mechanizacyjnych w gospodarstwach rodzinnych Dolnego Śląska
Reproduction of Mechanization Means on Family Farms in Lower Silesia
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 207-213, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rodzinne gospodarstwo rolne, Mechanizacja rolnictwa, Modernizacja rolnictwa, Inwestycje w rolnictwie
Family farm, Agricultural mechanization, Modernization of agriculture, Investments in agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Celem badań była ocena reprodukcji środków mechanizacyjnych w gospodarstwach rolnych Dolnego Śląska. Badania przeprowadzono w okresie 3 lat, tj. 2008-2010 w 100 gospodarstwach prowadzących produkcję roślinną. Materiały źródłowe pochodziły ze 100 gospodarstw indywidualnych położonych w najbardziej intensywnych rolniczo podregionach Dolnego Śląska. Stwierdzono, że we wszystkich grupach obszarowych badanych gospodarstw, oprócz grupy najmniejszej, zanotowano działalność inwestycyjną w obszarze środków mechanizacyjnych. Głównym źródłem finansowania zakupów inwestycyjnych w mniejszych gospodarstwach były środki własne, a w największych środki z funduszy Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was analyzys of reproduction of mechanization fixed assets in farms under investigation on the territory of Lower Silesia. The study was conducted in the period of three years since 2008 to 2010. Source materials came from 100 individual farms with profile of plant production located in the most intensive agricultural sub-regions of Lower Silesia. The analyzys found that in all area groups of farms except the smallest group the investment activity in the area of agricultural equipment was noted. The main source of investment financing of purchased machines in smaller farms were their own funds but in the largest farms from European Union funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Lorencowicz E. 2006: Inwestycje w środki techniczne w gospodarstwach rodzinnych, Inżynieria Rolnicza, nr 6(81), s. 35-40.
  2. Muzalewski A. 2009: Koszty eksploatacji maszyn, nr 24, IBMER, Warszawa, ss. 52.
  3. Muzalewski A., Pawlak J., Wójcicki Z. 1997: Dobór maszyn i ich racjonalne użytkowanie, Materiały seminarium doradczo-szkoleniowego, IBMER, Warszawa, ss. 26.
  4. Pawlak J. 2010: Rola mechanizacji w rozwoju rolnictwa, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 97, z. 2, s. 165-175.
  5. Pawlak J. 2012: Rynek ciągników rolniczych w Polsce w latach 2000-2010, Problemy Inżynierii Rolniczej, 1(75), s. 5-14.
  6. Wasilewska A. 2009: Wyposażenie i efektywność środków trwałych w gospodarstwach indywidualnych o różnych typach produkcyjnych, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 78, s. 223-235.
  7. Woś A. 2000: Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998, Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
  8. Zając D. 2012: Inwestycje jako czynnik modernizacji gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, nr 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 284-294.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu