BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysokiński Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Skala chowu a organizacja produkcji zwierzęcej w gospodarstwach mlecznych
The Scale Farming and Organization of Livestock Production in Dairy Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 233-239, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Mleczarstwo, Produkcja mleka, Produkcja zwierzęca, Gospodarstwa rolne
Dairy, Milk production, Animal production, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęto próbę określenia współzależności między liczbą krów w stadzie a organizacją produkcji zwierzęcej. Celem badań było określenie związku pomiędzy stopniem koncentracji a intensywnością produkcji wyrażoną obsadą krów na 100 ha UR. Zaprezentowano kształtowanie się wybranych wskaźników dotyczących produkcji zwierzęcej w gospodarstwach mlecznych. Przeanalizowano także zagadnienie wydajności mlecznej w poszczególnych grupach gospodarstw, wykazując wyraźną współzależność z liczbą krów w stadzie. (abstrakt oryginalny)

The article presents the development of selected indicators relating to livestock production in dairy farms. The aim of the study was to include determine the relationship between the degree of concentration and the intensity of production expressed number of cows per 100 ha UAA. The paper also explores the issue of milk yield in the different groups of farms, showing a clear correlation with the number of cows in a herd. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowski Z. 1977: Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 468.
 2. Bojarszczuk J., Księżak J. 2009: Wydajność mleczna krów w zależności od wielkości stada w wybranych rejonach woj. lubelskiego, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 1, 28.
 3. Grochowski Z., Kaźmierczak M. 1980: Zadania i warunki specjalizacji gospodarstw indywidualnych, [w:] Z. Wojtaszek (red.), Kierunki specjalizacji gospodarstw indywidualnych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 16.
 4. Juszczyk S. 2005: Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 63.
 5. Kierul Z. 1979: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 170, 163, 175.
 6. Manteuffel R. 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 173.
 7. Mańko S. 2007: Wpływ wielkości stada i wydajności mlecznej krów na koszty produkcji mleka, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 93, z. 2, 37.
 8. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2013: GUS, Warszawa, 182.
 9. Runowski H. 1990: Regionalne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa, 38.
 10. Urban M. 1981: Ekonomika i Organizacja Gospodarstw Rolnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 125.
 11. Wysokiński M. 2011: Wrażliwość gospodarstw mlecznych na zmiany warunków ekonomicznych, Praca Doktorska, SGGW w Warszawie, 96-105.
 12. Ziętara W. 1998: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego, FAPA, Warszawa, 118.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu