BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzecka Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Gugała Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Baranowska Alicja (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Efekt ekonomiczny mechaniczno-chemicznej pielęgnacji ziemniaka
Economic Effect of Mechanical and Chemical Cultivation of Potato
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 240-243, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ziemniaki, Produkcja roślinna, Środki ochrony roślin, Zwalczanie chwastów
Potatoes, Crop production, Plant protection measures, Weed control
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena wpływu sposobów pielęgnacji na plony bulw i efekty ekonomiczne uprawy ziemniaka. Badania przeprowadzono w latach 2008-2010, w doświadczeniu uprawiano średnio wczesną odmianę ziemniaka jadalnego Cekin, która jest znaną kreacją na terenie środkowo-wschodniej Polski. Zabiegi mechaniczno-chemiczne z użyciem herbicydów i ich mieszanin zwiększyły plon handlowy bulw średnio o 50,2% w porównaniu do obiektu kontrolnego. Nadwyżka bezpośrednia wynosiła od 1055,3 zł na obiekcie kontrolnym do 11137,0 zł na obiekcie, w którym zastosowano mieszaninę herbicydów Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC. (abstrakt oryginalny)

The research aimed at assessment of the influence of weed control methods on the potato yields and economic effects of potato cultivation. A field experiment was carried out in the years 2008-2010. In experiment grown medium-early of table potato cultivar Cekin, which is know in central-eastern Poland. Mechanical and chemical treatment with the used herbicides and their mixtures, increased yield by 50.2% as compared to the control object. The gross margin ranged from 1055,3 PLN for the control object to 11137,0 PLN for object in which weeds controlled with mixture herbicides Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyńska-Grzymek I., Cholewa M., Dziwulski M., Nachtman G., Orłowski A., Skarżyńska A., Ziętek I., Zmarzłowski K., Żekało M. 2008: Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2007 roku, Wyd. IERiGŻ-PIB Warszawa, 9-20.
 2. Gugała M., Zarzecka K., Dołęga H., Baranowska A. 2012: Skuteczność działania herbicydów w uprawie ziemniaka, Annales UMCS, E, 67(4), 45-51.
 3. Jabłoński K. 2012: Nowoczesna produkcja ziemniaka w systemie rolnictwa integrowanego, Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 2, 1-4.
 4. Krzysztofik B., Marks N., Baran D. 2009: Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na ilościowe cechy plonu bulw ziemniaka, Inż. Roln., 5(114), 123-129.
 5. Nowacki W. 2007: Plon handlowy i straty przechowalnicze ziemniaka jadalnego uprawianego w systemie ekologicznym i konwencjonalnym, J. of Res. Applic. Agric. Engineering, 52(4), 5-9.
 6. Nowacki W. 2009: Czynniki wpływające na opłacalność produkcji ziemniaka w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, 11, 1, 320-323.
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków, Dz.U. z dnia 19 listopada 2003 r.
 8. Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. 2013: Wyd. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, 40, 1-20.
 9. Sawicka B., Michałek W., Pszczółkowski P. 2011: Uwarunkowania potencjału plonowania średnio późnych i późnych odmian ziemniaka w warunkach środkowo-wschodniej Polski, Biul. IHAR, 259, 219-228.
 10. Skarżyńska A. 2010: Sezon sprzedaży ziemniaków jadalnych a opłacalność ich produkcji, J. Agribus. Rural Dev., 2(16), 111-123.
 11. Urbanowicz J. 2012: Występowanie chwastów w ziemniaku oraz metody ich zwalczania na terenie Polski w latach 2000-2011, Biul. IHAR, 265, 129-135.
 12. Zarzecka K., Gugała M. 2011: Porównanie efektywności różnych sposobów regulacji zachwaszczenia w łanie ziemniaka, Biul. IHAR, 262, 111-117.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu