BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Marek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Efektywność funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych w latach 2005-2011
Efficiency of Farms Specialized in Field Crops in the Years 2005-2011
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 250-256, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Produkcja roślinna, Efektywność ekonomiczna, Metoda SFA (stochastyczna analiza graniczna)
Arable farm, Agricultural production, Crop production, Economic efficiency, Stochastic Frontier Analysis (SFA)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była próba określenia przyczyn dysproporcji w efektywności realizowania produkcji rolniczej w gospodarstwach specjalizujących się w uprawach polowych. Do realizacji tak rozumianego przedsięwzięcia wykorzystano dane empiryczne z gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych, które prowadziły nieprzerwanie rachunkowość rolną dla potrzeb Polskiego FADN w latach 2005-2011. Wykorzystując metodę parametryczną: Stochastic Frontier Analysis (SFA) analizowaną grupę gospodarstw rolnych podzielono na trzy podgrupy w zależności od uzyskanego wskaźnika efektywności technicznej. Następnie analizie porównawczej poddano ich potencjał produkcyjny, organizację i strukturę produkcji, efektywność ekonomiczną oraz nasilenie inwestycyjne. Stwierdzono, że gospodarstwa efektywne technicznie, to te które charakteryzowały się najmniejszymi nakładami pracy na 1 ha UR, miały największy obszar UR i najlepsze techniczne uzbrojenie pracy oraz korzystną sytuację ekonomiczną. (abstrakt oryginalny)

The study identified reasons of inefficiency in farms specializing in field crops. To achieve this goal used empirical data from farms specializing in field crops that collected the data from 2005 to 2011 for Farm Accountancy Data Network (FADN). Using a parametric method, Stochastic Frontier Analysis (SFA) analyzed the group of farms that was divided into three groups in depend on the ratio of technical efficiency. Then they were subjected to a comparative analysis of production capacity, organization and structure of production, economic efficiency and severity investment. It was found that technically efficient farms are those which were characterized by the smallest amount of work per 1 ha, had the greatest area of arable land, the best-labor and a favorable economic situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Battese G.E., Coelli T.J. 1995: A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data, Empirical Economics, nr 20.
  2. Coelli T.J., Prasada Rao D.S., O'Donnell C.J., Battese G.E. 2005: An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Springer, New York, 241-261.
  3. Czekaj T. 2008: Podstawy teoretyczne metod parametrycznych, [w:] J. Kulawik (red.), Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie WRSP, IERiGŻ- PIB, Warszawa.
  4. Harasim A. 2006: Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie, IUNG-PIB, Puławy.
  5. Zieliński M. 2013: Gospodarstwa nastawione na typową produkcję roślinną, [w:] W. Józwiak, W. Ziętara (red.), Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010, GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu