BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętara Wojciech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych
Competitiveness of Polish Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 257-262, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Konkurencyjność rolnictwa, Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw
Arable farm, Agricultural competitiveness, Competitive potential of enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań dotyczących konkurencyjności polskich gospodarstw wybranych typów rolniczych na tle analogicznych grup gospodarstw węgierskich i niemieckich. Podstawę badań stanowiły gospodarstwa objęte Systemem FADN w latach 2006-2010. Wykazano, że zdolności rozwojowe i jednocześnie konkurencyjne mają polskie gospodarstwa o odpowiedniej wielkości ekonomicznej. Minimalna wielkość ekonomiczna gospodarstw roślinnych (typ 13 i 14) i sadowniczych (typ 32) wynosiła powyżej 8 ESU, gospodarstw warzywniczych, mlecznych i bydlęcych - powyżej 16 ESU, natomiast trzodowych - powyżej 40 ESU. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of research on the competitive advantages of selected types of Polish farms in the comparison with referring Hungarian and German farms. This analysis was focused on farms operating within the FADN System in the years: 2006-2010. According to the study, Polish farms indicates the capacity of further development and future competitive advantage, but such a positive future performance of Polish farms depends on their economic size. Suggesting remark of this research is that the recommended minimum economic size of selected types of farms shall break the limits, depending on the type of farm, i.e.: field crops (type 13 and 14) and orchard (type 32) shall be above 8 ESU and farms of vegetables , dairy and cattle shall be over 16 ESU, while the pig shall be bigger than 40 ESU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołębiewski J. 2001: Czynniki i sposoby poprawy konkurencyjności na rynku zbóż, [w:] Możliwości poprawy konkurencyjności agrobiznesu, Wydawnictwo AR Lublin, 318-335.
  2. Goraj L., Bocian M., Osuch D., Smolik A. 2011: Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w polskim FADN w 2009 roku, IERiGŻ-PIB, 78-79.
  3. Łopaciuk W. 2013: Ogólna ocena handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, [w:] Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi - stan i perspektywy. seria Analizy rynkowe, 37, IERiGŻ-PIB, 6-14.
  4. Stankiewicz M.J. 2003: Sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa,[w:] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w Agrobiznesie, Wydawnictwa AR w Lublinie, 184-201.
  5. Szczepaniak I. 2007: Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, [w:] Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE. IERiGŻ-PIB, 30-40.
  6. Świtalski W. 2005: Innowacyjność i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. s. 163-170.
  7. Woś A. 2003: Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa, [w:] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w Agrobiznesie, Wydawnictwa AR w Lublinie, 9-17.
  8. Ziętara W., Zieliński M. 2011: Polskie gospodarstwa roślinne na tle gospodarstw węgierskich i niemieckich. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, 148-150.
  9. Ziętara W., Sobierajewska J. 2012: Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, 107-113.
  10. Ziętara W., Adamski M. 2014: Skala produkcji, efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka, ZER nr 1/2014, 58-75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu