BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuba-Ciszewska Maria (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska), Zuba Jan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Częstotliwość spożycia i miejsce zakupu wybranych produktów mleczarskich przez polskich konsumentów w latach 2006 i 2012
The Frequency of the Consumption and the Place of Purchase of Chosen Dairy Products by Polish Consumers in 2006 and 2012
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 263-269, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rynek mleka, Handel detaliczny, Konsumpcja
Milk market, Retail trade, Consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena częstotliwości spożycia podstawowych produktów mleczarskich oraz wyboru miejsc ich zakupu przez polskich konsumentów w 2006 i 2012 roku. Badania były przeprowadzone w 2006 r. na próbie 1000 osób i w 2012 r. na próbie 1100 konsumentów. Próba miała charakter ogólnopolski, losowy i reprezentatywny. Wyniki badań wykazały wzrost udziału w handlu produktami mleczarskimi sklepów o nowoczesnej formie, głównie dyskontów, a zmniejszenie tego udziału tradycyjnych sklepów spożywczych. Ponadto z badań wynika, że zwiększył się udział osób spożywających mleko i produkty mleczarskie o 17,2% (z 56,4% do 73,6%). Natomiast częstotliwość spożycia tych produktów, w zależności od ich rodzajów, uległa dużym zróżnicowaniom pomiędzy badanymi latami. (abstrakt oryginalny)

The aim of the work was an analysis of frequency of consumption of basic dairy products and places of their purchase by examined consumers beetwen years 2006 and 2012. Research were carried out in 2006 on the test 1000 persons and in 2012 on the test 1100 consumers. The test had a character all-Polish, random and representative. The results showed a growth in the participation in the trade of dairy products by modern types of shops, mainly discounts, and a decrease in this participation of traditional groceries. Furthermore, research shows that the participation of persons consuming dairy products at all increased on average from about 17.2% (from 56.4% to 73.6%). However, frequency of consumption of these products depending on their kinds was subject to large differentiations between the examined years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. FAO 2009: http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/C/*/E, dostęp 30.1.2014.
 2. Góralczyk M. 2003: Czynniki decydujące o zakupie wyrobów mleczarskich w opinii uczestników rynku- implikacje dla producentów, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 983, t. 1, Wrocław, 234-239.
 3. Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J. 2011: Handel detaliczny żywnością w Polsce, Wyd. SGGW, 133.
 4. Otto P. 2014: Nowa fala dyskontów zaleje polski rynek. Liczba sklepów wzrośnie do 4 tysięcy. Będą niższe ceny?, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/768659,dyskonty-lidl-biedronka-otwieraja-nowe-sklepy-niskie-ceny.html [dostęp 29.1.2014]
 5. Piotrowski M. 2013: Dyskonty rosną, hipermarkety umierają. Zobacz gdzie jest ich najwięcej, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,14331084,Dyskonty_rosna_hipermarkety_umieraja_zobacz_gdzie.html [dostęp 29.1.2014]
 6. Rocznik statystyczny rolnictwa 2012. 2012: GUS, Warszawa, s. 356, 430.
 7. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007. 2007: GUS, Warszawa, 312.
 8. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013. 2013: GUS, Warszawa, 204, 305.
 9. Rocznik statystyczny województw 2003. 2003: GUS, Warszawa, 315.
 10. Rocznik statystyczny województw 2004. 2004: GUS, Warszawa, 609.
 11. Rocznik statystyczny województw 2005. 2005: GUS, Warszawa, 623.
 12. Rocznik statystyczny województw 2006. 2006: GUS, Warszawa, 621.
 13. Rocznik statystyczny województw 2007. 2007: GUS, Warszawa, 640.
 14. Rocznik statystyczny województw 2008. 2008: GUS, Warszawa, 663.
 15. Seremak-Bulge J. (red.). 2005: Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990- 2005, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 135.
 16. Szwacka-Salmonowicz J. 2003: Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 34, 87.
 17. Zalewski A. 2000: Gospodarka mleczarska a rynek, Wyd. IERiGŻ, Warszawa, s. 8.
 18. Zachowania zakupowe Polaków 2010. 2010: Pentor, http://pentor-arch.tnsglobal.pl/60303.xml?doc_id=11280.
 19. www.franczyzawpolsce.pl/aktualnosci/temat-tygodnia/4484-przyszlosc-handlu-detalicznego-w-polsce-nalezy-do-srednich-powierzchni.
 20. www.stat.gov.pl, data dostępu 30.01.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu