BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuzek Dagmara K. (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Polityka państwa wobec wspierania działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego
State Policy to Support Innovative Activities of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland on the Example of Malopolska Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 270-276, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Polityka innowacyjna państwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Small business, Enterprise innovation, State innovation policy, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie procesów innowacyjnych jako elementu wpływającego korzystnie na rozwój przedsiębiorstw z sektora MSP oraz sfery oddziaływania polityki państwa na procesy innowacyjne z uwzględnieniem najważniejszych celów i narzędzi. Wykorzystano wyniki badań ankietowych dotyczące wpływu państwa na procesy innowacyjne, uwarunkowań oraz perspektyw rozwoju sektora MSP na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, przeprowadzonych w 150 przedsiębiorstwach w 2012 r. (abstrakt oryginalny)

The paper presents some aspects related to the development of small businesses in rural areas, with particular emphasis on barriers to their operation and development. In addition to the barriers that apply to all companies, firms located in rural areas are forced to overcome specific barriers specific to rural areas. Presents the results of empirical research on development issues, conducted in 2012, in the small and medium enterprises engaged in economic activities in rural areas in Malopolska. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciok S. 2013: Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej strona internetowa, dawg.pl/files/file/ksiazka6.pdf, dostęp 27.12.2013.
 2. Dobrowolska-Kaniewska H. 2008: Potencjał innowacyjny i jego wykorzystanie w wybranych sektorach gospodarki Dolnego Śląska, maszynopis pracy doktorskiej w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego, Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3. Drucker P.F. 1992: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 1998-2000. 2002: [w:] Zarys strategii rozwoju przemysłu, W. Janasz (red.), Difin, Warszawa.
 5. Jasiński A. 1992: Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Warszawa.
 6. Jasiński A.H. 2006: Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 7. Kłopotek A. 2002: Polityka proinnowacyjna jako warunek wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, t. LXXXIII. Konkurencyjność - Marketing - Informacja, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 8. Marciniak S. 1997: Innowacje i rozwój gospodarczy, Warszawa.
 9. Mesthene E.G. 1970: Technological Change. Its Impact on Man and Society, New York, [w:] A. Pomykalski (red.), Zarządzanie innowacjami, 2001, PWN, Warszawa-Łódź.
 10. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, [www.mir.gov.pl/...europejskie_2007_2013/.../31e1619ff8 f64e2491b6ff], data dostępu 20.12.2013 r.
 11. Reprtowski R. 2008: Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 10, Warszawa-Kraków.
 12. Rothwell R., Zegveld W. 1982: Industrial Innovation and Public Policy, London, Pinter Publishers Ltd.
 13. Weresa M. 2007: Ewolucja polityki naukowo-technicznej I innowacyjnej w Niemczech w kontekście integracji, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa.
 14. Zuzek D., Mejszelis M. 2011: Rola innowacyjności w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Rocz. Nauk. SERIA, t. XIII, z. 8, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu