BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska Hanna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Golinowska Maria (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Identyfikacja i ocena wymiaru środowiskowego obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Identyfication and Assessment of Environmental Dimension of Rural Areas in Lower Silesian Province in Terms of Sustainable Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 9-14, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój zrównoważony
Rural areas, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Wymiar środowiskowy to jeden z podstawowych elementów, na którym opierają się koncepcje rozwojowe dzisiejszej cywilizacji. Należy podejmować wszelkie działania zapobiegające niszczeniu zasobów i walorów środowiska, co pozwoli korzystać z nich przyszłym pokoleniom. Przedstawiono analizę wymiaru środowiskowego wykorzystując wskaźniki zrównoważonego rozwoju dla 4 dziedzin: ekologizacji planowania przestrzennego, ochrony i zrównoważonego rozwój lasów, kształtowania stosunków wodnych, jakości wód. Badaniami objęto 78 gmin o charakterze wiejskim województwa dolnośląskiego usytuowanych w jego 5 regionach. Analizowano 11 wskaźników, a okres badań obejmował lata 2006-2010. Wyniki badań wykazały zróżnicowanie wymiaru środowiskowego w poszczególnych obszarach i gminach województwa dolnośląskiego. (abstrakt oryginalny)

Having in mind the fact that the reduction and loss of relatively small part of environmental assets and nature values affect their development opportunities in the future, it is necessary to undertake the measures preventing the depletion of any of its components. The environment should be considered as one of principal elements of the development. The action improving the state of the environment through spatial development, enhancement of water, soil and air quality, as well as rational usage of natural assets should be taken. The type of taken actions depends on the way and range of using the environment at the local level. Each community has to adjust its activities taking into account environmental aspects. The research regarding identification and assessment of the activities in terms of shaping environmental dimension of rural areas of Lower Silesian Province has shown certain diversity according to particular communities and regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamska H. 2012: Efekty rzeczowe inwestycji środowiskowych na wsi, Rocz. Nauk. SERiSA, t. XIV, z. 5, 12-17.
  2. Borys T. 2005: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko. Warszawa, Białystok, 347.
  3. Broniewicz E., Poskrobko B. 2003: Nakłady na ochronę środowiska, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 24-30.
  4. Kozłowski S. 2005: Przyszłość ekorozwoju, Wyd. KUL, Lublin, 584.
  5. Łaguna T.M. 2010: Zarządzanie zasobami środowiska, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 229.
  6. Łojewski S. 2007: Ekonomia zasobów i środowiska, KPWS, Bydgoszcz, ss. 428.
  7. Mazur E. 2011: Środowisko przyrodnicze jako podstawa bytu i działalności człowieka, [w:] K. Małachowski (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, Wyd. CEDEWU.PL, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa, 9-28.
  8. Studia nad rozwojem Dolnego Śląska. 2001: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, nr 5, Wrocław, 21-22.
  9. www.funduszestrukturalne.gov.pl, dostęp 04.04.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu