BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zróżnicowanie inwestycji w gospodarstwach mlecznych
Differentiation of Investment in Dairy Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 27-32, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Mleczarstwo, Gospodarstwa rolne, Inwestycje w rolnictwie
Dairy, Arable farm, Investments in agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było poznanie i ocena działań inwestycyjnych w gospodarstwach mlecznych w regionie FADN Mazowsze i Podlasie. W pracy wykorzystano dane pierwotne pochodzące z badań własnych przeprowadzonych w 2013 r. w tym regionie na grupie 100 gospodarstw wybranych w sposób celowy. W badaniach wykorzystano metodę ankiety z zastosowaniem kwestionariusza wywiadu. Z badań wynika, że w 2012 r. najwięcej inwestowano w maszyny i narzędzia, ziemię oraz materiały do inwestycji budowlanych. Właściciele badanych gospodarstw najczęściej planowali zakup ziemi i zwierząt hodowlanych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to investigate and evaluate the activities of investment in dairy farms in the region of Mazowsze and Podlasie. Implementing studies were used primary data on the basis of own research conducted in 2013 in the region of Mazowsze and Podlasie on a group of 100 households selected in a targeted manner. The study used a survey method using questionnaire interview. The research shows that most in 2012 invested in machinery and tools, land and materials for construction projects. Owners frequently surveyed households plan to purchase land and livestock. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brdulak J. 2005: Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, SGH, Warszawa, 165-166.
 2. Bórawski P. 2004: Potrzeby inwestycyjne i wyposażenie w środki mechanizacji gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka, Probl. Inż. Rol., 3(45), 65-72.
 3. Czubak W. 2012: Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych, J. Agribus. Rural Dev., 3/25, 57-67.
 4. Droździel L. (red.). 2007: ARiMR. Trzy lata po akcesji, ARiMR, Warszawa, 69-141.
 5. Gołębiewska B. 2010: Kierunki podejmowanych działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 97, z. 4.
 6. Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa, 162-169.
 7. Grzelak A. 2013: Ocena procesów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce w latach 2000-2011, J. Agribus. Rural Dev., 2(28), 111-120.
 8. Johnson H. 2000: Ocena projektów inwestycyjnych, Liber, Warszawa.
 9. Orłowska J.M. 2013: Regionalne zróżnicowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych o różnej wielkości ekonomicznej w świetle danych FADN, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 3, 251-256.
 10. Raport z wyników. Powszechny spis rolny. 2010. 2011: GUS, Warszawa.
 11. Rogowski W. 2004: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 11-14.
 12. Sadowski A., Girzycka W. 2012: Charakterystyka gospodarstw korzystających ze wsparcia inwestycji modernizacyjnych i dostosowawczych na tle innych form pomocy Unii Europejskiej, J. Agribus. Rural Dev.,1/23, 123-133.
 13. Sierpińska M., Jachna T. 2005: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 14. Wasąg Z. 2009: Wpływ dofinansowania unijnego na modernizacje techniczną gospodarstw rolnych w Polsce, Inż. Rol., 8/17, 267-273.
 15. Zając D. 2012: Inwestycje jako czynnik modernizacji gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, z. 26, Wyd. URz, Rzeszów, 284-294.
 16. Ziółkowska J. 2006: Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych w agrobiznesie, Studia i Monografie. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu