BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerewko Georgij (Lwowski Narodowy Uniwersytet Agrarny w Dublanach, Ukraina; Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Tytuł
Efektywność interwencjonizmu państwowego w gospodarkę żywnościową Ukrainy
Governmental Intervencjonizm Efficiency in Agribusiness in Ukraine
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 33-37, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka żywnościowa, Interwencjonizm państwa
Food economy, Government intervention
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Celem badań była ocena poziomu efektywności wsparcia ukraińskiej gospodarki żywnościowej przez państwo. W celu zniwelowania negatywnych skutków działania zawodności rynku potrzebne jest regulowanie procesów ekonomicznych ze strony państwa, nawet w formie bezpośredniego interwencjonizmu państwowego. Uważa się, że rolnictwo i cała gospodarka żywnościowa najbardziej potrzebują takiego wsparcia ze strony państwa. Przeanalizowane wskaźniki poziomu wsparcia gospodarki żywnościowej na Ukrainie świadczą o jego niedostateczności, co jest skutkiem faktycznego braku jednolitej państwowej polityki agrarnej, która potrzebuje kompleksowego uwzględniania problemów o charakterze społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. To z kolei wymaga stworzenia uwarunkowań dla rozwoju rolnictwa jako podstawy rozwoju wsi i odwrotnie - stworzenia warunków dla kompleksowego rozwoju wsi jako podstawy rozwoju rolnictwa. (abstrakt oryginalny)

Market as the economical mechanism is not ideal. With the purpose of market failures activity negative results elimination the economical processes regulation even in form of direct governmental interventionism is needed. There is historically considered that agriculture and agribusiness as the whole need such kind of governmental support in the biggest extent. The analyzed indexes of governmental support of agribusiness in Ukraine show that it is insufficient, what is the result of united governmental agrarian policy real absence in this country. That policy need to take into account so much wide assortment of social, economical and ecological problems. Two main directions of governmental agrarian policy in Ukraine shell to be included: creation of conditions for agriculture development as the base for village development; creation of conditions for agriculture complex development as the base for agriculture development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dąbrowska S. 2009: Główne formy i metody państwowego wsparcia rolników, www.rusnauka.com/33_ NIO_2009/Economics/56109.doc.htm, 12.02.2014.
  2. Łatynin M. 2010: Ocena poziomu państwowego sektora agrarnego przy pomocy metod konwencyjnych, www.academy.gov.ua/ej/ej1/txts/latinin.htm, 15.03.2014.
  3. Mojsejewa M. 2006: Ukraina i FAO. Propozycja, nr 7, 10-15.
  4. Radczenko O. 2013: Metodologiczne zabezpieczenie oceny efektywności wsparcia budżetowego sektora agrarnego, Biuletyn Sumskiego Narodowego Uniwersytetu Agrarnego, seria "Finanse i kredyt", nr 1, 25-39.
  5. Segeda S. 2012: Ocena konsumpcji głównych produktów żywnościowych, Prace Naukowe Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Agrarnego, seria "Nauki Ekonomiczne", nr 3(69), 195-199.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu