BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Bazyli (Poznań University of Economics, Poland), Brelik Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Sustainable Development of Agriculture - Case of Poland
Zrównoważony rozwój rolnictwa - przypadek Polski
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 38-43, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Rozwój zrównoważony
Agriculture, Rural development, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była konceptualizacja zrównoważonego rolnictwa w Polsce. Przedstawiono koncepcję zrównoważonego rozwoju, wskazując jego różne wymiary. Punktem wyjścia do rozważań było wykazanie zależności między zrównoważonym rozwojem i zrównoważonym rolnictwem. Zastosowano następujące metody badawcze: metody monograficzne i opisowe, analizy i syntezy, indukcji i dedukcji. W analizie sytuacji rolnictwa uwzględniono główne zmiany, które zaszły w latach 2000-2010, przedstawiono je na podstawie danych GUS zawartych w rocznikach statystycznych i opracowaniach wyników z powszechnych spisów rolnych. (abstrakt oryginalny)

The paper reviews the concept of sustainable agriculture, indicating its various dimensions. The similarities between sustainable development and sustainable agriculture are demonstrated. The fundamental objective of the paper is to conceptualize sustainable agriculture in Poland. The paper raises several essential issues concerning the lack of such studies in the past and proposes research objectives. Firstly, to present the main issues of sustainable agriculture and to show the possibilities of implementing the idea of sustainable development, an evaluation through the prism of change directions and dynamics, as well as regional differentiation of Polish agriculture, was necessary. Secondly, to present the situation in the economic sustainability of Polish agriculture in the period 2000-2010, the following research methods were employed: monographic and descriptive methods, analysis and synthesis, induction and deduction. Findings of foreign scientists were also used in the research. The analysis of the condition of agriculture considers the main changes that occurred between the years 2000-2010. These were presented on the basis of Main Statistical Office data from statistical yearbooks and reports of agricultural censuses results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berke P.R., Conroy M. 2000: Are We Planning for Sustainable Development? J. Amer. Plan. Associ., 66(1), 21-33.
 2. Brelik A. 2012: Sustainable Tourism Development - case of Wolin Region, Acta Steint. Polon., Oeconomia, 11(2), Warsaw, 19-27.
 3. Czyżewski B., Brelik A. 2013: Public Goods and Intrinsic Land Productivity - Deliberations in the Context of the Paradigm of Sustainable Agriculture, Acta Steint. Polon., Oeconomia, 12(4), 31-40.
 4. Fotyma M., Krasowicz S. 2007: Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju rolnictwa w krajach europejskich, PTA, Frag. Agron., Poznań, 3, 84-101.
 5. Grzelak A., Brelik A. 2011: The Processes of Convergence, or the Divergence in Range of Income of Agricultural Farms in Poland in regions OF the FADN After Integration with The UE? Economic Policy, Wrocław.
 6. Haughton G. 1999: Environmental Justice and the Sustainable City, [w:] D. Satterthwaite (ed.), Sustainable cities, Earthscan, London, 69.
 7. Jabareen Y. 2004: A Knowledge Map for Describing Variegated and Conflict Domains of Sustainable Development, J. Environ. Plan. Manag., 47(4), 623-642.
 8. Matyka M., Harasim A. 2010: Diversification of Agricultural Farms in Poland by Production. Possibilities of Development of Farms of Different Directions of Agricultural Production in Poland, Studies and Reports IUNG-PIB, Puławy, 22, 31-43.
 9. Our Common Future. 1987: Raport of Brutland's World Commission for Environment and Development.
 10. Poskrobko B., Olenska J. 2001: Regional and local development strategies and sustainable development, Economics and sustainable development, Tom II, Bialystok, 36-42.
 11. Selected aspects of sustainable development of agriculture. 2013: Institute of Agriculture and Food Economy. National Research Institute, no. 93, Warsaw, pp. 215.
 12. Turner S. 2000: The Concept of Sustainable Development of Agriculture, ADAS Consulting, Warszawa.
 13. Villanueva C. 1997: Community Development and the Futures of Sustainable Communities, in the Philippines [w:] Y. Kaoru (ed.), Sustainable Global Community in the Information Age, Vision from Future Studies, Praeger Studies on the 21st Century, Praeger CT, 154.
 14. WoŚ A., Zegar S. 2002: Agriculture Socially Sustainable, IERiGŻ, Warszawa.
 15. Zaręba D. 2000: Ecotourism - challenges and hopes, PWN, Warszawa.
 16. Zegar J. 2012: Agricultural Policy to Economic Competitiveness and Social Cohesion, [in:] M. Wigier M. Dudek (ed.), The Competitiveness of the Food Economy in the Conditions of Globalization and European Integration, IAFE National Research Institute, 21-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu