BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajos Edyta (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Małażewska Sylwia (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Dairy Cattle Welfare Aspects in Mazowieckie and Podlaskie Province
Aspekty dobrostanu bydła mlecznego w województwie mazowieckim i podlaskim
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 56-61, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Mleczarstwo, Hodowla zwierząt
Dairy, Animal husbandry
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie, Województwo podlaskie
Mazowieckie Voivodeship, Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie poziomu dobrostanu bydła mlecznego w gospodarstwach w województwie mazowieckim i podlaskim, jak również wskazanie występujących różnic. Badania zostały przeprowadzone w 2012 roku na próbie 150 gospodarstw. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że ogólny poziom dobrostanu jest wyższy w województwie mazowieckim niż podlaskim. Jednocześnie w gospodarstwach z województwa mazowieckiego zanotowano niższą wydajność mleczną krów. Relacja była taka sama w przypadku kosztów weterynaryjnych. Finalnie, nadwyżka bezpośrednia z gospodarstwa w przeliczeniu na jedną krowę była wyższa w województwie mazowieckim niż podlaskim. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article was to examine the level and other various aspects of dairy cattle welfare in Mazowieckie and Podlaskie province, as well as to indicate existing differences. The research was conducted in 2012 on a sample of 150 farms. Based on the survey, it was found that the overall level of welfare is higher in Mazowieckie than in Podlaskie province. At the same time the milk yield achieved in farms located in Mazowieckie province was lower than in farms located in Podlaskie province. This relationship was similar in the case of veterinary costs. Finally, the level of gross margin achieved from farm per cow was higher in Mazowieckie than Podlaskie province. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benson G.J., Rollin B.E. 2004: The well-being of Farm Animals. Challenges and Solutions, Backwell Publishing.
 2. Breuer K. et al. 2000: Behavioural response to humans and the productivity of commercial dairy cows, App. Anim. Beh. Sci., 66, 273-288.
 3. Broom D.M. 1986: Indicators of poor welfare, British Vet. J., vol. 142, no. 6, 524-526.
 4. Broom D.M. 1996: Animal welfare defined in terms of attempts to cope with the environment, Acta Agr. Scand. Anim. Sci., Supplement 27, 22-28.
 5. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 roku. 2008: GUS, Warszawa.
 6. Cozzi G. et al. 2008: Animal welfare as a pillar of a sustainable farm animal production, Acta Agric. Slovenica, 2, 23-31.
 7. Duncan I.J.H. 1996: Animal welfare defined in terms of feeling, Acta Agr. Scand. Anim. Sci., Supplement, 27, 29-35.
 8. Flower F.C., Weary D.M. 2001: Effects of early separation on the dairy cow and calf 2. Separation at 1 day and 2 weeks after birth, App. Anim. Beh. Sci., 70, 275-284.
 9. Grzegorzak A. et al. 1983: Wpływ warunków utrzymania krów na stan ich zdrowia i wydajność w wolnostanowiskowej fermie przemysłowej, Med. Wet., t. 39, nr 5, 291-293.
 10. Haley D.B. et al. 2001: Assessing cow comfort: effects of two floor types and two tie stal designs on the behavior of lactating dairy cows, App. Anim. Beh. Sci., 71, 105-117.
 11. Herbut E., Walczak J. 2004: Wpływ środowiska na dobrostan zwierząt, Zesz. Nauk. Przeg. Hod., 73, 19-40.
 12. Keil N.M. et al. 2006: Effects of frequency and duration of outdoor exercise on the prevalence of hock lesions in tied Swiss dairy cows, Prev. Vet. Med., 74, 142-153.
 13. Kołacz R. (red.). 2006: Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich, Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Kołacz R., Bodak E. 1999: Dobrostan zwierząt i kryteria jego oceny, Med. Wet., 3, 147-154.
 15. Lewandowski E. 2008: Dobrostan i ekonomia, Farmer, 18.
 16. Loberg J. et al. 2004: Behaviour and claw health in tied dairy cows with varying access to exercise in an outdoor paddock, App. Anim. Beh. Sci., 89, 1-16.
 17. Malak-Rawlikowska A., Gębska M., Spaltabaka E. 2010: Społeczne i prawne aspekty podwyższenia norm dobrostanu bydła mlecznego w wybranych krajach europejskich i w Polsce, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 97, z. 1, 28-42.
 18. Pisula W. 1999: Dobrostan zwierząt użytkowych, wybrane zagadnienia psychologii zwierząt, Przeg. Hod., 1.
 19. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. 2008: GUS, Warszawa.
 20. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2013: GUS, Warszawa.
 21. Sossidou E. (red.). 2007: Farm Animal Welfare, Environment & Food Quality interaction studies, National Agricultural Research Foundation, Giannitsa.
 22. Walczak J. (red.). 2005: Dobrostan bydła a warunki ich utrzymania, Wyd. IZ, Kraków.
 23. Weary D.M., Chua B. 2000: Effects of early separation on the dairy cow and calf 1. Separation at 6 h, 1 day and 4 days after birth, App. Anim. Beh. Sci., 69, 177-188.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu