BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ginter Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kałuża Halina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Dziubak Dorota (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Wdrażanie projektów ekologicznych z wykorzystaniem wsparcia unijnego jako wyraz zrównoważonego rozwoju na przykładzie badanych gmin
Implementation of Environmental Projects Using EU Support as an Expression of Sustainable Development on the Example of Chosen Communes
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 62-67, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój zrównoważony, Ekologia, Energia słoneczna, Środki unijne
Rural areas, Sustainable development, Ecology, Solar energy, EU funds union
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wdrożone projekty ekologiczne w wykorzystaniem energii solarnej współfinansowane ze środków UE na obszarze 5 gmin. Dane zebrano przy pomocy kwestionariusza wywiadu. Wskazano kwoty wsparcia realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, etapy jego wdrażania oraz efekty projektów, których głównym celem była poprawa jakości życia mieszkańców gmin objętych instalacją kolektorów słonecznych, wpisująca się w ideę zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Biłgoraj zredukowano do ok. 1560 t/rok, a w 4 gminach wschodniego Mazowsza do ok. 1357 t/rok. (abstrakt oryginalny)

Selected communes and their residents appreciate the benefits arising from the use of renewable energy sources. They are aware of the benefits of mounting solar collectors. Analyzed communes received EU support to enable the implementation of projects using solar energy. It should be emphasized that the installation of these devices is a very costly investment, so in both cases the union's support was a very important to the project. EU financial assistance was one of the key factors enabling the installation of solar systems. The study shows that the most important indicator for the residents of imaging performance solar collectors or the coverage of demand for hot water, was almost 50%, which is a very good result. Reduce emissions of air pollutants in the Biłgoraj community reduced to about 1560 tons per year and in communities of the eastern Mazovia to 1357 tons per year. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Klugmann E., Klugmann-Nadziemska E. 1999: Alternatywne źródła energii. Energetyka fotowoltaiczna, Białystok, 61.
  2. Niedziółka D. 2012: Zielona energia w Polsce, Warszawa, 153-154.
  3. Nowicki M. 2012: Nadchodzi era słońca, PWN, Warszawa, 10.
  4. www.mg.gov.pl/wspieranie_przedsiebiorczosci/zrownowazony_rozwoj, dostęp 15.03.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu