BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierańczyk Wiesława (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Restrukturyzacja przestrzeni przemysłowej wybranych miast woj. kujawsko-pomorskiego w okresie transformacji ustrojowej
Restructuring of Industry Space in Selected Cities of the Kujawsko-Pomorskie Province during the Period of Political System Transformation
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2006, nr 9, s. 62-72, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przemysłu, Struktura przemysłu, Przekształcenia strukturalne
Industrial restructuring, Industrial structure, Structural transformation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Z analizy struktury funkcjonalnej w miastach woj. kujawsko-pomorskiego wynika, iż przemysł jest ustępującym sektorem gospodarki. Nie należy jednak traktować przemysłu jako dziedziny schyłkowej, lecz skoncentrować działania legislacyjne i inwestycyjne na jego restrukturyzacji jakościowej. Chcąc konkurować na rynku lokalnym, krajowym i europejskim, przemysł musi poddać się transformacji strukturalnej od przemysłów prostych opartych na surowcach do przemysłów konkurencyjnych - wysokiej techniki. W omawianym regionie przejawem otwartości na działania proinnowacyjne jest utworzenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Bydgoszczy oraz Centrum Transferu Technologii w Toruniu. Jednostki te mają być platformą współpracy między nauką a przemysłem, sprowadzić do regionu nowoczesne know-how, dać nowe miejsca pracy, a w konsekwencji podnieść pozycję miast i regionu na arenie gospodarczej.(fragment tekstu)

The period of system transformation in Polish economy had a great influence on the function of settlement systems. At the beginning of 1990s, the rules and mechanisms of cities development were changing, and their functional meaning in local and regional space was connected with introducing new market rules and changing the ownership system. Functional structure analysis in cities proves that industry is giving way. However, industry should not be treated as a decadent branch, and all legislative and investment actions ought to be concentrated on quality restructuring. Industry can compete on the local, national and European market only when it goes through structural transformation, from a simple industry based on raw materials to competitive industries of high technology. In the region, the openness to actions of innovation is manifested in the creation of the Bydgoszcz Industrial-Technical Park in Bydgoszcz and the Centre of Technology Transfer in Toruń. These units are to be the platform of cooperation between science and industry, to introduce the modern know-how to the region, to create new workplaces, and finally to upper the cities and region's position on the industrial arena.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fularz A. 2004, Hipermarket a teoria ekonomiki transportu, http://www.hipermarket.most.org.pl/hipermark.pdf
  2. Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, 1998, Biuletyn KPZK PAN z. 182, Warszawa
  3. Jałowiecki B. 1993, Polityka restrukturyzacji regionów - doświadczenia europejskie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  4. Kaczmarek S. 2004, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź
  5. Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, 2004, red. J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole
  6. Turystyka w obiektach poprzemysłowych, 2004, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa
  7. Współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast. IX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 1997, Łódź
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu