BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hamulczuk Mariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Polityka biopaliwowa a ceny surowców rolnych - wybrane problemy
Biofuel Policy and Agricultural Commodity Prices - Selected Issues
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 82-87, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Biopaliwa, Surowce roślinne, Ceny surowców
Biofuels, Raw plant materials, Raw materials prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie wybranych instrumentów polityki stymulującej zużycie biopaliw i ocena ich wpływu na ceny surowców rolnych. Wykorzystano do tego podejście analityczne. Przedstawione badania wskazują, że obserwowany w świecie wzrost poziomu i zmienności cen surowców rolnych w znaczne mierze jest uwarunkowany polityką biopaliwową. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to display the selected policy tools stimulating the use of biofuels on agricultural commodity prices. The analytical and graphical approach was applied. The study indicates that observed increase in the levels of world agricultural commodity prices and their volatility in large amount are conditioned by the biofuels policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Abbot P. 2013: Biofuel, Binding Constrains and Agricultural Commodity Volatility, NBER Working Paper, no. 18873, 1-46.
  2. de Gorter H., Drabik D., Just D.R. 2013: Biofuel Policies and Food Grain Commodity Prices 2006-2012: All Boom and No Bust? AgBioForum, 16(1), 1-13.
  3. Figiel S., Hamulczuk M. 2013: Rozwój produkcji biopaliw a bezpieczeństwo żywnościowe - implikacje dla polityki ekonomicznej, Nowe rozwiązania WPR 2013 wobec wyzwań krajów członkowskich Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 147-140.
  4. Floriańczyk Z., Buks J., Kunikowski G. 2012: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Produktywność rolnictwa z perspektywy produkcji żywności i surowców dla energii odnawialnej, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 1-119.
  5. Hamulczuk M., Klimkowski C. 2012: Response of the Polish Wheat Prices to the World's Crude Oil Prices, Acta Oecon. Infor., vol. 15, no. 2, 50-56.
  6. McPhail L.L., Babcock B.A. 2012: Impact of US biofuel policy on US corn and gasoline price variability, Energy, vol. 37, issue 1, 505-513.
  7. Rosiak E., Łopaciuk W., Krzemiński M. 2011: Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 1-119.
  8. Tyner W. 2010: The integration of energy and agricultural markets, Agric. Econ., vol. 41, issue supplement s1, 193-201.
  9. Tyner W.E., Taheripour F., Hurt Ch. 2012: Potential Impacts of a Partial Waiver of the Ethanol Blending Rules, Oak Brook, IL, Farm Foundation, 1-13.
  10. Wright B. 2014: Global Biofuels: Key to the Puzzle of Grain Behavior, J. Econ. Persp., vol. 28, no. 1, 73-98.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu