BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hryszko Krzysztof (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Ceny transakcyjne w handlu zagranicznym a sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora przetwórstwa ryb w Polsce
Impact of Transaction Prices Obtained in Foreign Trade on Economic and Financial Situation of Fish Processing Sector in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 88-92, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Przetwórstwo rybne, Ceny, Ekonomika przedsiębiorstwa, Koszty produkcji
Foreign trade, Fish processing, Prices, Business economics, Production costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono tendencje i aktualną sytuację popytowo-podażową rynku ryb oraz podjęto próbę oceny wpływu cen uzyskiwanych w handlu zagranicznym na sytuację ekonomiczno-finansową zakładów przetwórstwa ryb. Analizą objęto lata 2004-2013. Przetwórstwo ryb jest jednym z szybciej rozwijających się sektorów przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce po akcesji do UE. Ma ono w coraz większej mierze charakter importu przetwórczego i reeksportu produktów o większej wartości dodanej, przy malejącym udziale rynku krajowego w kształtowaniu wyników finansowych dużej części przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Fish processing is one of the fastest growing sectors of the agri-food processing industry in Poland after the accession to the EU. The branch is featured with increasing importance of raw material import for further processing and re-exports of derived this way products with higher value added. At the same time the share of the domestic market in shaping financial results of a large part of the companies is decreasing. The paper presents trends and current situation of demand and supply on the fish market and attempts to assess the impact of prices obtained in foreign trade on the economic and financial situation of fish processing units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Food Outlook. 2014: FAO, Biannual Report on Global Food Markets, Rome.
  2. Conversion factors - landed weight to live weight. 1992: FAO Fisheries Circular, no. 847.
  3. Conversion factors - landed weight to live weight. 2000: FAO Fisheries Circular no. 847, Revision 1.
  4. Luderer D., Nollau V., Vetters K. 2010: Mathematical Formulas for Economists, Springer, Heidelberg.
  5. Pułaska-Turyna B. 2011: Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa.
  6. Szostak S., Drożdż J. 2004-2013: Popyt na ryby i owoce morza, przetwórstwo, Rynek Ryb, nr 1-20, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu