BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Izdebski Waldemar (Politechnika Warszawska), Skudlarski Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Zając Stanisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie)
Tytuł
Wykorzystanie surowców pochodzenia rolniczego do produkcji biopaliw transportowych w Polsce
The Use of Agricultural Commodities for Production of Biofuels for Transport in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 93-97, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Biopaliwa, Surowce roślinne, Odnawialne źródła energii
Biofuels, Raw plant materials, Renewable energy sources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była ocena wykorzystania produktów pochodzenia rolniczego do produkcji bioetanolu oraz biodiesla. Materiałem badawczym i źródłem informacji były raporty i sprawozdania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędu Regulacji Energetyki. Wykorzystano metody tabelaryczne oraz opisowe. Analizy obejmowały lata 2007-2013. Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, że do produkcji biodiesla najwięcej zużyto oleju rzepakowego, natomiast do pozyskania bioetanolu - nasion kukurydzy, alkoholu etylowego i destylatu rolniczego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to assess the use of agricultural commodities for the production of bioethanol and biodiesel. The research was carried out on the basis of the reports of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture and the Energy Regulatory Office. Tabular and descriptive methods were used. Analyzes covered the years 2007-2013. The investigation performed shows that the rapeseed oil was the most common resource for biodiesel production, while for bioethanol it was corn seeds, ethanol and agricultural distillates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku, w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz.U. UE L 09.140.16.
  2. Golisz E., Wójcik G. 2013: Problemy gorzelni rolniczych i przemysłu bioetanolowego w Polsce, Inż. Roln., z. 2(143), t. 1, 69-78.
  3. Gzyra Z. 2014: Zagrożenia na rynku biopaliw. Działalność Koalicji na Rzecz Biopaliw, X Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych "Rzepak i rośliny białkowe - produkcja, system obrotu i wykorzystanie", Międzynarodowe Targi Poznańskie, 31 styczeń 2014 r., Poznań.
  4. Parlament wspiera przejście na paliwa nowej generacji, http://www.europarl.europa.eu/news/pl/newsroom/content/20130906IPR18831/html/Parlament-wspiera-przej%C5%9Bcie-na-paliwa-nowej-generacji, dostęp 04.2014.
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 roku na lata 2008-2013, Dz.U. 2007, nr 110, poz. 757.
  6. Stosowanie biopaliw i biokomponentów w transporcie. Informacja o wynikach kontroli. 2014: NIK, Warszawa.
  7. URE - Urząd Regulacji Energetyki. 2013: http://www.ure.gov.pl, dostep 04.2014.
  8. Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014, http://beta.mg.gov. pl/NR/rdonlyres/72805579-4F74-4F3E-8CE9-4D02DE532F4C/35935/Wieloletniprogrampromocjibiopaliwlubinnychpaliwodn.pdf, dostęp 0.4.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu