BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staszewska Sylwia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Marcinowicz Daria (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Struktura funkcjonalno-przestrzenna wybranych terenów przemysłowych Poznania
Spatial-Functional Structure of Selected Industrial Areas in the City of Poznań
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2006, nr 9, s. 73-82, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej
Słowa kluczowe
Strefy przemysłowe w miastach, Struktura przemysłu, Rewaloryzacja zespołów zabytkowych
Industry area in city, Industrial structure, Restoration of historic units
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Na przedmiot niniejszego artykułu wybrano jeden z największych powierzchniowo terenów przemysłowych Poznania, tj. rejon ulic Głównej, Zawady i Gdyńskiej.[...] W artykule przeprowadzono analizę obecnej struktury funkcjonalnoprzestrzennej rejonu ulic Głównej, Zawady i Gdyńskiej, przedstawiono także proponowane kierunki przekształceń, jakie wynikają z ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania" oraz własnych obserwacji. Jednym z postulatów wynikających ze "Studium...", jest konieczność podjęcia prac nad rehabilitacją (rewaloryzacją) zdegradowanych przestrzeni miasta, do których zaliczono m.in. obszar ulic Głównej i Zawady.(fragment tekstu)

An analysis is provided of the spatial-functional structure of the area of Główna, Zawady, Gdyńska and Bałtycka streets in Poznań. This region of the city is unique. On the one hand, it contains particularly valuable architectural forms, often of historical and cultural merit, and several interesting natural-landscape features passing into historical structural wedges of urban greenery. On the other hand, however, there are also storehouses as well as manufacturing and service shops there, often side by side with residential housing. The area displays a mix of functions and building forms, a deteriorating state of repair of the buildings, a vandalised urban environment, and advancing processes of ageing and depreciation. The paper is concluded with a presentation of the measures devised to transform the area that have been outlined in the Study of determinants and directions of the spatial development of the city of Poznań and the authors' own observations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chabierska H., Radomska A. 2003, Zabytkowe centrum Sopotu, "Miasto", nr 2, Poznań, s. 24-27
 2. Chorżelewska K. 2004, Rewitalizacja dużym wyzwaniem, "Wspólnota", nr 22, Warszawa, s. 8-9
 3. Cyrankiewicz M., Mościcki B. 2004, Europejska konferencja na szmulkach, "Wspólnota", nr 20, Warszawa, s. 30-31
 4. Domański B. 2000a, Tereny poprzemysłowe w miastach polskich - kierunki i bariery przekształceń, [w:] XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Miasto postsocjalistyczne, organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, Łódź
 5. Domański B. 2000b, Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach, [w:] Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. Odnowa miast, red. Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler, Kraków
 6. Dziekoński O. 2004, Rewitalizacja czyli planowanie przebudowy miast, [w:] Rewitalizacja miast (Urban Regeneration), Materiały konferencyjne I międzynarodowej konferencji pt.: "Rewitalizacja urbanistyczna miast polskich. Rola architekta", red. O. Dziekoński, K. Baczyński, Poznań, Wydawnictwo "area", s. 17-22
 7. Grobelny R. 2004, [przemówienie otwierające I międzynarodową konferencję] Rewitalizacja urbanistyczna miast polskich. Rola architekta, [w:] Rewitalizacja miast (Urban Regeneration). Materiały konferencyjne I międzynarodowej konferencji pt. "Rewitalizacja urbanistyczna miast polskich. Rola architekta", red. O. Dziekoński, K. Baczyński, Poznań, Wydawnictwo "area", s. 7-8
 8. Leśniewska D. 2002, Główna i Zawady we współczesnych planach rozwoju miasta Poznania, "Kronika Miasta Poznania", nr 2, Wydawnictwo Miejskie, Poznań, s. 352-363
 9. Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 10. Kołodziejczyk P. 2003, Początek wielkiej rewitalizacji, "Miasto", nr 2, Poznań, s. 12-14
 11. Komża J. 2003, Nowa wizja rozwoju, "Miasto", nr 2, Poznań, s. 28-29
 12. M.K. 2003, Nowy Stary Browar, "Miasto", nr 2, Poznań, s. 15-17
 13. Poznań 2002. Raport o stanie miasta, www.poznan.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu