BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Męczyński Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce
Spatial Differences in the Use of Information-Communication Technologies in Industrial Plants in Poland
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2006, nr 9, s. 116-129, ryc., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Zróżnicowanie regionalne, Internet, Bariery rozwojowe
Industrial enterprises, Information and Communication Technology (ICT), Regional diversity, Internet, Development barriers
Uwagi
summ.
Abstrakt
Można wyróżnić trzy cele badawcze niniejszego artykułu. Pierwszy z nich obejmuje analizę zróżnicowania regionalnego występowania i wykorzystania technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce. Problematyka ta obejmuje również zaangażowanie przedsiębiorstw w gospodarkę elektroniczną. Drugi z celów dotyczy określenia związku między wykorzystaniem Internetu a rozwojem gospodarczym w układzie województw Polski. Ostatni jest próbą określenia barier społeczno-gospodarczych w dostępie oraz wykorzystaniu technologii informacyjnych.(abstrakt autora)

In the recent years much attention has been given to the building of a knowledge-based economy (KBE). Of crucial importance in this process is the designing and practical use of innovations. They enhance the competitiveness of enterprises, regions and countries. Among the innovations of rapidly increasing significance are information-communication technologies, which make it possible to accumulate, process and circulate an ever-growing number of data over a short period of time. This allows a widespread and highly dynamic diffusion of knowledge.The article presents spatial differences among voivodships in Poland in the use of informationcommunication technologies in industrial plants. The analysis is preceded by a theoretical introduction, presenting J.A. Schumpeter's theory of a creative destruction of the economic system as well as Kondratiev's conception of long waves and cycles of industrial evolution. In this way the importance of innovations - including those in information-communication technologies - for economic growth is stressed. By showing differences among voivodships in the use of information-communication technologies, leaders in this field and those lagging behind are identified. A comparison is also made of the dynamics of economic growth of voivodships based on their per capita GDP figures and their use of this group of technologies. The article closes with the description of barriers hindering access to those technologies and their use. The conclusions present prospects of their development.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Henschel S. 2002, Locational Effects of Innovations in information and communication technology on food retailing in Germany, [w:] Technological change and regional development in Europe, red. L. Schätzl, Heidelberg, Physica-Verlag, New York
 2. Katz J.M. 2000, Structural reforms and technological behaviour. The sources and nature of Technological change in Latin America, [w:] The knowledge-based economy. The European challenges of the 21st century, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa, s. 186-212
 3. Nauka i technika w Polsce w 2001 r., 2002, GUS, Warszawa
 4. Nauka i technika w Polsce w 2002 r., 2004, GUS, Warszawa
 5. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 2004. www.mpips.gov.pl.
 6. Olechnicka A. 2004, Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Scholar, Warszawa
 7. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, 2003, GUS, Warszawa
 8. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie podpisu elektronicznego, Dz.U. nr 128, poz. 1094
 9. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005. www.parp.gov.pl 2004
 10. Schätzl L. 1993, Wirtschaftsgeographie 1. Teorie, Schöningh, Paderborn
 11. Schumpeter J.A. 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa
 12. Stryjakiewicz T. 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji,Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 13. Szyszka G., Śliwczyński B. 2004, Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2003, Biblioteka logistyka, Poznań
 14. Wiedmaier B. 2000, Knowledge, innowation systems and knowledge-based economy in Europe, [w:] The knowledge-based economy. The European challenges of the 21st century, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa, s. 39-46
 15. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2004 r., 2005, GUS, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu