BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilkosz Anna (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Procesy restrukturyzacji ALSTOM Konstal S.A. w Chorzowie
The Restructuring Process of the ALSTOM Konstal S.A. in Chorzów
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2006, nr 9, s. 143-153, rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej
Słowa kluczowe
Tabor kolejowy, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Restrukturyzacja zatrudnienia, Zmiany organizacyjne, Zmiany technologiczne
Rolling stock, Restructuring of enterprises, Employment restructuring, Organisational change, Technological change
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Alstom Konstal SA
Abstrakt
Procesy restrukturyzacji ALSTOM Konstal S.A. w Chorzowie przeprowadzane były etapowo. W pierwszej kolejności dokonano zmian organizacyjnych zakładu, w ramach których zmniejszono liczbę zatrudnionych z około 2800 osób w latach 80. XX w. do około 900 osób pod koniec lat 90. Kolejnym etapem przemian zainicjowanych w Konstalu była restrukturyzacja przedmiotowa polegająca na zmianie technologii i sposobu produkcji. Pozwoliła ona na dostosowanie produkcji Konstalu do wymogów rynku krajowego i światowego, dzięki czemu przedsiębiorstwo to stało się jedną z najlepszych firm taborowych świata obok Linke-Hoffman-Busch czy Aytre-La Roschelle.(fragment tekstu)

The aim of this paper is to analyse the restructuring of ALSTOM Konstal SA in Chorzów in the period 1997-2003. The reasons for this change fall into two main categories.Firstly, GEC ALSTOM Concern, which specializes in infrastructure of power generation and power service (60% of production), rail transport (28% of production), industry and naval constructions (6% of production), purchased Konstal SA in 1997.These days ALSTOM Konstal SA is one of the best European producers of constructed carriagesfor trams, rail transit systems, fully automatic systems and metro systems. These products are produced mainly for three big cities in Poland: Katowice, Gdansk and Warsaw, and for the EU countries.Secondly, the modernization brought new technology and staff training. To this aim, in the period 1997-2003 GEC ALSTOM invested 28 million € in Konstal SA, for renovation and modernization, new technology purchase, new hall and production line building and people capital.These restructuring processes and previous production experience allowed the company to become successful in designing and producing rail transport.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Konstal 1864-1964, 1964, Chorzów
 2. Jakóbik W. 1993, Restrukturyzacja przemysłu w okresie transformacji, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa
 3. Janczewska B., Zdżyłowski A. 1997, Procesy restrukturyzacyjne w wybranych przedsiębiorstwach, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw i jej wpływ na efektywność gospodarowania, Wydawnictwo UMCS,Lubli n, s. 66-79
 4. Karpiński A. 1986, Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa
 5. Karpiński J., Soida K. 1999, Od Warsztatów Przetwórczych do ALSTOM Konstal S.A. - 135 lat zakładu, Wydawnictwo EMI-PRESS, Łódź
 6. Klasik A. 1988, Restrukturyzacja regionu katowickiego. Tezy, "Studia nad Ekonomiką Regionu", t. 18, s. 88-101
 7. Kowalczuk-Jakubowska P., Malewicz A. 1992, Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstw, Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego, Warszawa
 8. Leszczyński A. 1984, Trudne słowo: restrukturyzacja, "Trybuna Ludu", nr 237, s. 3
 9. Lipiński J. (red.) 1989, Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Konstal 1864-1989 produkcja i wyroby, Chorzów
 10. Pełka B. 1992, Polityka przemysłowa, strategia i restrukturyzacja przedsiębiorstwa, IOMP, Warszawa
 11. Sapijaszka Z. 1996, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa: szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa
 12. Skowronek C., Sobczyk G., Zdżyłowski A. 1997, Restrukturyzacja przedsiębiorstw - przejawy, wyniki, uwarunkowania finansowe i systemowe, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw i jej wpływ na efektywność gospodarowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 16-49
 13. Sobczyk G. 1997, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw i jej wpływ na efektywność gospodarowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 50-62
 14. Tkocz M. 2001, Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
 15. www.alstom.com
 16. www.transport.alstom.com
 17. www.metro.civ.p
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu