BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kilar Wioletta (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Tytuł
Przemiany funkcjonowania Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego "Jarlan" S.A. w Jarosławiu (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1999-2003)
Changes in the Operation of the "Jarlan" Company in Jarosław, with Special Focus on the Years 1999-2003
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2006, nr 9, s. 154-169, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej
Słowa kluczowe
Przemysł włókienniczy, Zmiany organizacyjne, Przekształcenia organizacyjne przedsiębiorstwa
Textile industry, Organisational change, Organizational transformation of the company
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Jarlan" w Jarosławiu
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęta zostanie analiza wybranych zagadnień funkcjonowania i przekształceń Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego "Jarlan" S.A. w procesie przemian systemu gospodarowania. W artykule zmierzano do określenia tendencji zmian funkcjonowania analizowanego przedsiębiorstwa przemysłowego w latach wprowadzania reguł gospodarki rynkowej. Szczególnie zwrócono uwagę na zmiany dokonujące się w przedsiębiorstwie w latach 1999-2003.(fragment tekstu)

The Knitting Factory "Jarlan" in Jarosław was established in 1972, when the country's economy was centrally controlled. Initially, "Jarlan" comprised of four smaller plants, but in the process of shifting to market economy some of them were closed as they proved unprofitable. In 1992, the Factory was turned into a sole shareholder company of the Treasury. Subsequently, together with other companies in the clothing - knitting field, "Jarlan" became a part of the "Próchnik" holding, and in 2002 the controlling interest was purchased by Krzysztof Dajczak.Due to the nature of its production, women prevail among "Jarlan's" employees. In the 1980's, out of 3000 people employed, two-thirds were women. During the transformation period, employment was reduced to 982 people, 199 men and 783 women, which constituted only 28% of the 1980 employment level. The year 2000 was a breakthrough for "Jarlan", which resulted from the difficulties that the "Próchnik" holding, to which the Factory belonged, was going through. The number of finished articles dropped significantly and the sales profits were the lowest in the company's entire history - 11 million of estimated losses. Measures were undertaken to regain "Jarlan's" financial fluency and its position on the market through winning new customers, especially abroad. As soon as 2002, the profits amounted to 1mln. Presently, the Knitting Factory "Jarlan" is an international company, selling their turtlenecks, round-neck sweaters, vests, cardigans and tunics mainly to England, Spain, Germany and France. Due to high quality products and varied sets of patterns and colours, the company is extremely competitive, which has been recognized by Polish customers as well.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran A. 1994, "Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Jarlan" S.A. w Jarosławiu jako przedmiot badań ekonomiczno-społecznych" (praca magisterska), WSP w Krakowie
 2. Delmanowicz D., 2002, Kierunek Ukraina. "Jarlan" zmienił właściciela, "Nowiny" z 21.11.2004
 3. "Gazeta Jarosławska" z 17.03.2004, nr 11 (347)
 4. Kortus B. 1986, Wstęp do geografii przemysłu, PWN, Warszawa
 5. Rachwał T. 2001, Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania, [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 2, Warszawa-Kraków
 6. Sprawozdania z działalności Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego "Jarlan" S.A. w Jarosławiu za lata 2000-2002
 7. Winiarski B. 1961, Aktywizacja regionów gospodarczo nierozwiniętych, Warszawa
 8. Witczak J. 2004, Z Solidarności kapitalista, "Polityka", nr 7(2439)
 9. Zawadzki M.S. 1962, Zakład przemysłowy jako przedmiot badań ekonomiczno-geograficznych, Warszawa
 10. Zioło Z. 1973, Analiza struktury przestrzennej i form koncentracji przemysłu woj. rzeszowskiego w świetle wybranych wskaźników, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol. VI, Wrocław-Warszawa-Kraków
 11. Zioło Z. red. 1988, Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania, COMSN, nr 16, Kraków
 12. Zioło Z. 1994, Zmiany otoczenia przedsiębiorstw przemysłowych w nowych warunkach gospodarowania, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa
 13. Zioło Z. 1999, Transformacja struktur subregionalnych Polski południowo-wschodniej w procesie zmian systemu gospodarowania, PAN, Kraków
 14. http://www.polskieprodukty.pl
 15. http://starostwo.jaroslaw.pl./strategia/gospodarka.html
 16. www.jarlan.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu