BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szreder Jarosław (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku)
Tytuł
Optymalizacja struktury portfela inwestycyjnego land developera
Optimization of Investment Portfolio Structure of Land Developer
Źródło
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2011, vol. 19, nr 1, s. 143-154, rys., bibliogr. 7 poz.
Journal of the Polish Real Estate Scientific Society
Słowa kluczowe
Nieruchomości gruntowe, Portfel inwestycyjny, Dywersyfikacja portfela, Inwestycje w nieruchomości
Ground real estate, Investment portfolio, Portfolio diversification, Investments in real estate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule, autor - na podstawie własnych kilkuletnich doświadczeń w dziedzinie inwestowania w nieruchomości gruntowe - podjął próbę omówienia najważniejszych zagadnień związanych z ich dywersyfikacją. W opracowaniu podjęto próbę wykazania słuszności tezy, iż wielokryterialna dywersyfikacja inwestycji w nieruchomości gruntowe ma podstawowe znaczenie dla zbudowania optymalnego portfela inwestycyjnego land developera. W początkowej części artykułu omówiono niektóre z rodzajów przedsięwzięć typu land development. W dalszej części przedstawiono możliwe rodzaje dywersyfikacji oraz omówiono ich wady i zalety. (abstrakt oryginalny)

In this article, the author - who has many years own practical experience in the field of investment in land and property - has attempted to discuss key issues related to their diversification. In an attempt to demonstrate the theory that the diversification of investments in multi-criteria land properties is essential to build an optimal portfolio of investments for a land developer. In the initial part of the article the author discusses some of the types of land development joint ventures. This section proposes some examples of diversification that could be undertaken by a property developer and discusses their advantages and disadvantages. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. CHAN S.H., ERICKSON J., WANG K. 2003. Real Estate, Investment Trusts, Oxford University Press, Oxford.
  2. KUCHASKA-STASIAK E. 2006. Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa.
  3. MUTURI S., ZDUŃCZYK R. 2009. Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości, Studio Emka, Warszawa.
  4. OPOLSKI K., POTOCKI T., ŚWIST T. 2010. Wealth Management, Bankowość dla bogatych, CeDeWu, Warszawa.
  5. ŚMIETANA K. 2004. Developing jako forma organizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego na rynku nieruchomości, W: Inwestycje na rynku nieruchomości, red. HENZEL H., Akademia Ekonomiczna, Katowice: 117-148.
  6. TURCHOŃSKI P. 2010. Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości mieszkaniowych przez inwestora indywidualnego, W: Inwestowanie, wybrane zagadnienia red. ADAMSKA A., FIERLA A., SGH, Warszawa: 171-192.
  7. TYCZYŃSKI W., ŁUNIEWSKA M. 2004. Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu