BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiszeder Piotr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Ocena skuteczności strategii zabezpieczającej - zastosowanie danych o wysokiej częstotliwości
Hedging Performance - Application of Intraday Data
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 467-478, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Hedging, Instrumenty pochodne, Zabezpieczenie przed ryzykiem, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Financial instruments, Hedging, Derivatives, Hedge against the risk, Warsaw Stock Exchange Index
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Hedging jest działaniem polegającym na zabezpieczeniu przed niepożądanymi zmianami cen instrumentów fmansowychl W strategiach zabezpieczających można wykorzystywać różne instrumenty pochodne. Niniejszy artykuł dotyczy wyłącznie kontraktów futures. W pracy analizowana jest strategia zabezpieczająca polegająca na minimalizowaniu wariancji stopy zwrotu portfela składającego się z krótkiej pozycji zajętej w kontraktach futures i pozycji zabezpieczanej. Rozważana jest dynamiczna strategia zabezpieczająca, która wymaga ścisłej kontroli oraz częstego korygowania zajmowanych pozycji. Istnieje wiele metod estymacji współczynnika zabezpieczenia, począwszy od najprostszych wykorzystujących metodę najmniejszych kwadratów, średnią ruchomą czy wyrównywania wykładniczego, poprzez wykorzystanie bardziej złożonych modeli jak VAR, ECM, modele z losowym parametrem czy wielorównaniowe modele GARCH. Wyniki badań są niejednoznaczne i nie wskazują żadnej z metod jako najbardziej skutecznej w zabezpieczaniu przed ryzykiem. (fragment tekstu)

Hedging effectiveness measurement method with application of intraday data is proposed in the paper. In empirical analysis for the WIG20 stock index and futures contracts on WIG 20 index quoted on the WSE, the application of sum of squared 15- minute returns as a variability measure has influenced the hedging performance. None of the methods of hedge ratio estimation capturing variability of conditional variances and covariances have increased significantly the hedging effectiveness. The results of tests concerning the properties of analysed series and relation between them are most often in line (with some exceptions) with the results of hedging performance analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen T. G., Bollerslev T., Diebold F. X., Labys P. (2001). Applications and Case Studies - The Distribution of Exchange Rate Volatility, Journal of the American Statistical Association. 96, 42-55.
 2. Andersen T., Bollerslev T. (1998). Answering the Skeptics: Yes, Standard Volatility Models Do Provide Accurate Forecasts. International Economic Review. 39, 4, 885- 905.
 3. Baillie R.T., Myers R.J. (1991). Bivariate GARCH Estimation of the Optimal Commodity Futures Hedge. Journal of Applied Econometrics. 6, 109-124.
 4. Fiszeder P. (2003). Dynamiczne zabezpieczanie portfela przed ryzykiem -zastosowanie wielorównaniowych modeli GARCH. Materiały na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, UMK Toruń.
 5. Fiszeder P., Kwiatkowski J. (2005). Porównanie wybranych metod estymacji współczynnika zabezpieczenia dla kontraktów futures na indeks WIG20. Rynek Terminowy. 30, 78-87.
 6. Humeńczuk P. (2006). Efektywność zabezpieczania przed ryzykiem rynkowym za pomocą kontraktów terminowych. Rozprawa doktorska, AE Wrocław.
 7. Jajuga K., Jajuga T. (1996). Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN Warszawa.
 8. Park T.H., Switzer L.N. (1995). Bivariate GARCH Estimation of the Optimal Hedge Ratios for Stock Index Futures: A Note. Journal of Futures Markets. 15, 61-67.
 9. Rossi E., Zucca C. (2002). Hedging Interest Rate Risk with Multivariate GARCH. Applied Financial Economics. 12, 241-251.
 10. Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999). Inżynieria finansowa, Placet Warszawa.
 11. Tong W.H.S. (1996). An Examination of Dynamic Hedging. Journal of International Money and Finance. 15, 19-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu