BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobala-Gwosdz Agnieszka (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do końca 2003 roku
Foreign Direct Investments in the Podkarpackie Voivodship until the End of 2003
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2006, nr 9, s. 181-191, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Zróżnicowanie regionalne
Foreign investment, Direct investments, Regional diversity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych prawidłowości dotyczących struktury i przestrzennego zróżnicowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim. Autorka skupia swoją uwagę głównie na pokazaniu zróżnicowania w ich rozmieszczeniu oraz próbuje określić ich wpływ na różnicowanie się tempa rozwoju poszczególnych obszarów województwa.(abstrakt autora)

The aim of the article is to present the basic regularities concerning the structural and spatial differentiation of foreign direct investment (FDI) in the Podkarpackie voivodship. At the end of 2003, the value of foreign capital inflow to Podkarpackie voivodship reached the value of USD 2.05 billion. It meant the amount of USD 973 per inhabitant, which placed the region in the 9th position in the country, much higher than its rank in the GDP per capita (15th place). Companies with foreign capital employed 48.5 thousand people in 2003, the equivalent of 6.5% of all working population in the region apart from agriculture and forestry. More than 7.5 thousand new workplaces were created by the companies from abroad. The United States was the largest single source of inward investment in the Podkarpackie region (46%), followed by Germany and Austria. Sector structure of cumulative FDI showed the dominant role of manufacturing (81%). Major investments in the trade and services sector were clustered in Rzeszów, except solitary hypermarket outlets in Tarnobrzeg and Mielec. The bulk of foreign capital was concentrated within large and medium-size towns. Rzeszów (the capital of the region) alone attracted 17% of the total FDI. Mielec, the industrial town where the first Polish Special Economic Zone was established, was equally successful. In total, 67% of the FDI was concentrated in the largest 10 towns. Greenfield investment constituted 36% of all FDI.The influence of FDI on the local and regional development is generally regarded as positive. Foreign companies contributed to the development of the existing or new industries, for example the aircraft (Pratt&Whitney, Goodrich), the automotive (Lear, Kirchhoff) the wood-processing (Kronospan) and the power-generating industry (Enron). The problem in this regard is the weak involvement of foreign investors in the food-processing industry, or even withdrawing of capital from this sector.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bazydło A. 2000, Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec, [w:] Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne - zamierzenia i efekty, red. E. Kryńska, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Warszawa, s. 56-84
 2. Chojnicki Z. 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 3. Domański B. 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, IGiGP UJ, Kraków
 4. Domański B., Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., Wiedermann K. 2003, "Inwestycje zagraniczne w województwie małopolskim do końca 2002 roku". Raport dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego [maszynopis]
 5. Domański B., Gwosdz K. red., 2005, Dziesięć lat doświadczeń pierwszej, polskiej specjalnej strefy ekonomicznej, IGiGP UJ, Kraków
 6. Dziemianowicz W., Hausner J., Szlachta J. 2000, Restrukturyzacja ośrodków monofunkcyjnych na przykładzie Mielca, Polska Regionów, IBnGR, Warszawa, s. 23
 7. Gorzelak G. 2003, Bieda i zamożność regionów, [w:] Wymiar i współczesne interpretacje regionu, red. I. Sagan, M. Czepczyński, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Ekonomicznej, Gdańsk-Poznań, s. 57-77
 8. Jarosz M. red., 1996, Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
 9. Kudełko J. 1999, Analiza rozwoju i innowacyjności firm w SSE Euro-Park Mielec, [w:] Polityka gospodarcza, 1, red. J. Kaja, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa, s. 83-88
 10. Makieła Z. 2003, Euro-Park Mielec - specjalna strefa ekonomiczna w regionie podkarpackim, [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 5, Warszawa-Kraków, s. 59-72
 11. Michno J. 2003, Prywatyzacja rzeszowskich przedsiębiorstw (wybrane zagadnienia), [w:] Społeczeństwo podkarpacia na początku XXI wieku. Studia socjologiczne, red. M. Malikowski, Rzeszów, s. 34-50
 12. Prusek A. 2000, Analiza konkurencyjności firm w SSE Euro-Park Mielec, [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut, L. Cybulski, Wydaw. Akademii Ekonomicznej, Wrocław
 13. Rachwał T. 2000a, Zmiany funkcjonowania Zakładów Przemysłu Cukierniczego "San" S.A. w Jarosławiu pod wpływem inwestycji zagranicznych, [w:] Działalność człowieka i jego środowisko, red. Z. Zioło, Wydaw. Naukowe AP w Krakowie, s. 323-336
 14. Rachwał T., 2000b, Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiany w funkcjonowaniu Huty Szkła Jarosław S.A. w procesie transformacji gospodarczej, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny AP w Krakowie, z. 209, Prace Geograficzne XVIII", s. 63-72
 15. Rachwał T. 2002, Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce południowowschodniej (na wybranych przykładach), [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 4, Warszawa-Kraków-Rzeszów, s. 79-87
 16. Sobala-Gwosdz A. 2000, The influence of large manufacturing firms on the local development of Jarosław in the 1990s, [in:] Local Economy and urban development in Poland, ed. T. Marszał, Łódź, s. 62-69
 17. Sobala-Gwosdz A. 2005, Rozwój Mielca na tle województwa podkarpackiego, [w:] Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, red. B. Domański, K. Gwosdz, IGiGP UJ, Kraków-Mielec, s. 133-146
 18. Stępniak A., Umiński S. 1993, Polska - WE. Możliwości inwestowania na obszarze Wspólnoty, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk
 19. Stryjakiewicz T. red., 2004, Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu