BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosz Zuzanna (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Pudełko Rafał (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Borzęcka-Walker Magdalena (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Faber Antoni (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Regionalizacja potencjału biomasy ubocznej z produkcji roślin oleistych
Regionalisation of Biomass Potential from Oilseeds Production
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 98-102, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Biomasa, Produkcja roślinna
Biomass, Crop production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było oszacowanie w ujęciu regionalnym nadwyżek słomy z upraw roślin oleistych, która może zostać wykorzystana na cele energetyczne. Do analiz przestrzennych wykorzystano dane GUS dla powiatów pochodzące z Państwowego Spisu Rolnego z 2010 roku. Scharakteryzowano regionalne zróżnicowanie produkcji rzepaku na tle warunków przyrodniczych i organizacyjnych. Całkowita nadwyżka słomy wyniosła około 285 tys. t. Oszacowany potencjał techniczny jest mocno zróżnicowany regionalnie, co wynika z rejonizacji produkcji rzepaku. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to estimate in the regional surplus of oilseed crops straw, which can be used for energy purposes. For spatial analysis, data from the Central Statistical Office for the counties from the State Agricultural Census of 2010. The regional differences in the production of rape seed were characterised against the background of natural and organizational conditions. The factors limiting the size of rapeseed production are: the quality of soil (about 33% of the poor soils), freezes risk especially in the north-eastern parts of the country and a large share of small farms in south-eastern Poland. The technical potential of straw from oilseed crops available for energy purposes was approximately 285 thousand tons. The estimated technical potential is highly diversified regionally, due to zoning of rapeseed production. The size of the estimated biomass potential in the districts allows decision on its use at the local level, and thus affects reduction of additional costs such as transport. Bearing in mind the primary objective to secure the food needs, use of residues from products is of great importance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Faber A., Kuś J. 2003: Alternatywne kierunki produkcji rolnictwa polskiego, Pam. Puł., nr 132, 59-71.
  2. Harasim A. 2011: Gospodarowanie słomą, Puławy, IUNG-PIB, ss. 77.
  3. Jarosz Z., Faber A., Borzęcka-Walker M., Pudełko R. 2014: Szacowanie i regionalizacja potencjału biomasy ubocznej z produkcji zbóż, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 3, (w druku).
  4. Kuś J., Faber A., Madej A. 2006: Przewidywane kierunki zmian w produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym, Studia i Raporty, 195-210.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu