BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jęczmyk Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Maćkowiak Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Uglis Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Dziedzictwo kulinarne elementem przewagi rynkowej w ofercie gospodarstw agroturystycznych
Culinary Heritage as an Element of Market Advantage in Agritourism Business
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 103-108, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Przewaga konkurencyjna, Turystyczne atrakcje, Dziedzictwo kulturowe
Agrotourism, Competitive advantage, Tourist attraction, Cultural heritage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie dziedzictwa kulinarnego jako atrakcji turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej. Kuchnia regionalna jest dla turystów istotnym czynnikiem wyboru destynacji turystycznej. Na obszarach wiejskich lokalne dziedzictwo kulinarne to szansa na rozwój miejscowej przedsiębiorczości oraz zachowanie lokalnej kultury. Lokalne kulinaria mogą pomóc gospodarstwom agroturystycznym w budowaniu jakościowej przewagi konkurencyjnej oferowanego produktu. Jedną z możliwości promocji i dotarcia do szerszego grona konsumentów jest członkostwo w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w 2013 roku tylko 48 gospodarstw agroturystycznych posługiwało się logo tej sieci. (abstrakt oryginalny)

Regional cuisine is an important factor for tourists to choose a holiday destination. On rural areas, local culinary heritage gives a chance to develop local entrepreneurship and also to preserve local culture. Local culinary products can help the agritourism farms to build qualitative competitive advantage of the offered product. One of the possibilities to promotion and to reach a wider range of consumers is participation in Europena Network of Regional Culinary Heritage. The aim of the study was to present culinary heritage as a tourism attraction, especially with particular emphasis on the possibility to gain competitive advantage. The results of the examination indicate that in 2013 only 48 agritourism farms used the logo of Europena Network of Regional Culinary Heritage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ekspertyza w zakresie potencjału produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych. 2012: Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., Warszawa, 57.
 2. Faulkner D., Bosman C. 1999: Strategia konkurencji, Wyd. Felberg SJA, Warszawa, 24.
 3. Gardini M.A. 1997: Qualitätsmanagement in Dienstleistungsunternehmungen - dargestellt am Beispiel der Hotellerie, Lang, Frankfurt, Main, 5.
 4. Jęczmyk A., Sammel A. 2012a: Europejska sieć regionalnego dziedzictwa kulinarnego jako element promocji turystycznej regionów, [w:] J. Ożdziński (red.), Strategiczne założenia rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej, Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie, Sopot, 106-116.
 5. Jęczmyk A., Sammel A. 2012b: Ochrona tradycyjnych produktów regionalnych jako czynnik rozwoju turystyki kulinarnej, Zesz. Nauk. US, nr 738, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 4(20), Szczecin, 215-226.
 6. Kachniewska M. 2012: Kształtowanie jakości oferty turystycznej, [w:] J. Majewski (red.), Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wyzwania, WSEiP im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce, 94-96.
 7. Karlof B. 1992: Strategia biznesu, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa, 58.
 8. Niedziółka A., Bogusz M. 2009: Dziedzictwo kulturowo-historyczne jako czynnik rozwoju agroturystyki w województwie małopolskim. [w:] P. Plich (red.), Marka wiejskiego produktu turystycznego, AM w Gdyni, Gdynia, 255-262.
 9. Pieńkos K. (red.) 2005: Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego, WSE w Warszawie, 242-243.
 10. Sieczko A. 2008: Tworzenie rynku produktów tradycyjnych i regionalnych, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, "Probl. Rol. Świat.", t. 4(19), 397-407.
 11. Skalik J. 2005: Rynkowe i pozarynkowe uwarunkowania wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie Strategiczne. Strategie małych firm, Poddruk, Wałbrzych, 157.
 12. Skalska T. 2010: Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych na wybranych rynkach emisyjnych w relacji do ofert głównych konkurentów, Założenia metodologiczne badań, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, 7.
 13. Sztucki T. 2000: Marketing przedsiębiorcy i menadżera, Placet, Warszawa.
 14. Tradycja napędza rozwój. 2014: Wiadomości Turystyczne, nr 7, 1-15 kwietnia.
 15. www.culinary-heritage.com/regions.asp, dostęp 25.04.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu