BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasztelan Armand (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kierepka Maria (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Oddziaływanie przemysłu spożywczego na środowisko w Polsce
Impact of the Food Industry on the Environment in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 109-116, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Ochrona środowiska, Zanieczyszczenie środowiska
Food industry, Environmental protection, Environmental pollution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie zakresu oddziaływania przemysłu spożywczego na środowisko w Polsce. Przeprowadzono analizę danych statystycznych za lata 2000-2012, dotyczących głównych form presji, tj.: wykorzystania wody, emisji ścieków, emisji zanieczyszczeń powietrza oraz ilości wytwarzanych odpadów. Wyniki badań pokazały, że najbardziej uciążliwymi dla środowiska branżami przemysłu spożywczego w 2012 roku były: w zakresie ilości wykorzystywanej wody - przemysł mleczarski i produkujący napoje, w zakresie emisji ścieków - przemysł mleczarski, w odniesieniu do ilości emitowanych zanieczyszczeń powietrza - przemysł cukrowniczy, natomiast pod względem ilości generowanych odpadów - przemysł cukrowniczy i produkujący napoje. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the scale of the impact of the food industry on the environment in Poland. For these purpose a comparative analysis of statistical data for the years 2000-2012 was carried out, including especially: water use, wastewater emissions, air emissions, and waste generation. Results showed that the most burdensome for the environment of food industry sectors in 2012 were: in the quantity of water used - dairy and beverage industries, in waste water emissions - the dairy industry, in relation to the amount of emissions of air pollutants - the sugar industry, and in terms of waste generated - the sugar and beverage industries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buks B., Mroczek R. 2000: Oddziaływanie przemysłu spożywczego na środowisko naturalne, Rocz. Nauk. SERiA, t. 2, z. 3, 229-230.
 2. Kasztelan A. 2008: Oddziaływanie przemysłu spożywczego na środowisko naturalne, Przem. Spoż., 10, 60-68.
 3. Kasztelan A. 2012: Wpływ przemysłu spożywczego na środowisko w Polsce, Przem. Spoż., 11, 12-16.
 4. Kumider J., Zielnica J. 2004: Ekologiczne aspekty pozyskiwania i przetwarzania żywności, Wyd. AE, Poznań, 69-70.
 5. Nawirska A., Szymański L. 2002: Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłu spożywczego, AXA, Wrocław, 61-71.
 6. Najlepsze dostępne techniki (BAT) - Wytyczne dla branży mleczarskiej. 2005: Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 26-29.
 7. Ochrona środowiska w przemyśle cukrowniczym. 1997a: FAPA, Warszawa, 29-34.
 8. Ochrona środowiska w przemyśle mięsnym. 1997b: FAPA, Warszawa, 27-31.
 9. Ochrona środowiska w przemyśle mleczarskim. 1997c: FAPA, Warszawa, 29-32.
 10. Ochrona środowiska w przemyśle owocowo-warzywnym. 1997d: FAPA, Warszawa, 24-27.
 11. Ochrona Środowiska 2004-2013. 2004-2013: GUS, Warszawa.
 12. Siekierski J., Zuzek D. 2000: Problem zagrożeń środowiskowych wynikających z działalności produkcyjnej przemysłu spożywczego (na przykładzie wybranych branż), Rocz. Nauk. SERiA, t. 2, z. 3, 225-226.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu