BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimek Katarzyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Ewolucja rynku piwa w Polsce
Evolution of the Beer Market in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 117-122, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rynek piwa, Browarnictwo, Konsumpcja piwa, Handel zagraniczny, Ceny
Beer market, Brewing industry, Beer consumption, Foreign trade, Prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena ewolucji branży piwowarskiej w ostatnich dwudziestu latach. Analiza objęła zmiany w produkcji, handlu zagranicznym, cenach i spożyciu piwa w Polsce. W latach 1995-2013 nastąpił dynamiczny rozwój branży piwowarskiej. Przemiany własnościowe oraz technologiczne, wsparte zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi oraz zmiana modelu konsumpcji alkoholi przyczyniły się do wzrostu produkcji i spożycia piwa per capita. Obecnie polski rynek piwowarski jest bliski nasycenia. Spożycie per capita należy do jednego z najwyższych w Europie i dalszy jego rozwój nie będzie już tak dynamiczny. Eksport, pomimo dużego wzrostu po 2004 roku, nie ma większego znaczenia dla producentów. Dalszy rozwój rynku wymagał będzie od producentów przede wszystkim większych nakładów marketingowych i pozyskiwania nowych grup klientów (segment piw smakowych). (abstrakt oryginalny)

Over the period 1995-2013 Polish brewing sector showed a dynamic increase. Ownership and technological development supported with foreign investments and changes in the pattern of alcohol consumption triggered the growth of production and per capita consumption of beer. Currently Polish market has almost reached a break-even point saturation with per capita consumption one of the highest in Europe and its further development of the market will not be as dynamic as it used to be previously. Despite a bulk increase after 2004 beer exports is of minor importance for breweries. Further development then will require mainly larger the before expenditure on marketing in order to gain new customers (for instance flavoured beers). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chechelski P. 2008: Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy, Studia i Monografie, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 87.
 2. Domańska I. 2006: Złoty trunek w cenie, Handel, 15.
 3. Gołaś Z., Ścibek M. 2010: Analiza tendencji zmian na polskim rynku piwa, J. Agribus. Rural Dev., 1(15), Poznań, 73.
 4. Hamulczuk M. 2011: Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystanie szeregów czasowych, IERiGŻ, Warszawa.
 5. Jasiński A. 1997: Zarys analizy rynku, PWN, Warszawa.
 6. Kowalski A., Rembisz W. 2007: Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 7. Mynarski S. 1993: Analiza rynku. Systemy i mechanizmy, Wyd. AE w Krakowie, Kraków, 8.
 8. Porter M.E. 2006: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa.
 9. Poskier E. 2001: Polska Historia Piwem Pisana, Nad Sołą i Koszarawą, rok IV, nr 10(65).
 10. Purczyński M. 2012: Rozprawa doktorska: Optymalizacja polityki cenowej przedsiębiorstwa branży piwowarskiej, UE w Poznaniu, Poznań, 102.
 11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG), L 1/1 z dnia 4 stycznia 2003 r.
 12. Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie dla EOG), L 21/1 z dnia 29 stycznia 2004 r.
 13. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 2004: Ekonomia, PWN, Warszawa.
 14. Stankiewicz D. 2002: Sytuacja branży piwnej w Polsce, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, nr 917, 1.
 15. Varian H.R. 2002: Mikroekonomia, PWN, Warszawa, 511.
 16. www.barthhaasgroup.com/images/pdfs/report2013/Barth_Beilage_2013.pdf, dostęp 24.04.2014.
 17. www.brewersofeurope.org/docs/publications/2013/FullReport20140123.pdf, dostęp 24.04.2014.
 18. www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=145, dostęp 24.04.2014.
 19. www.biznes.newseria.pl/news/piwa_smakowe_maja_juz_11,p988776215, dostęp 24.04.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu