BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kusz Dariusz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Znaczenie funduszy Unii Europejskiej w procesie modernizacji gospodarstw rolniczych w Polsce na przykładzie województwa podkarpackiego
The Role of the European Union Founds in Modernization Process of Farms in Poland on the Example of Podkarpacie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 154-159, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Modernizacja rolnictwa, Fundusze unijne
Arable farm, Modernization of agriculture, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Przedstawiono korzyści wynikające ze zrealizowanych inwestycji w gospodarstwach rolniczych korzystających ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej przeznaczonego na modernizację rolnictwa. Do badań losowo wytypowano 129 gospodarstw rolniczych z województwa podkarpackiego, w których przeprowadzono w 2012 roku badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu dotyczącego organizacji gospodarstw, uzyskanych wyników ekonomicznych oraz oceny zrealizowanych inwestycji. Okres analizy obejmował lata 2004-2011. W badanych gospodarstwach zwiększyła się powierzchnia użytków rolnych, a także techniczne uzbrojenie pracy oraz poprawiła się relacja zasobów siły roboczej do ziemi. (abstrakt oryginalny)

The aim of the work is identify and define the role of public aid in investment activity in modernization of farms. The study is based on 129 randomly selected farms from Podkarpackie province. Research was conducted in 2012 in selected farms using questionnaire interview about farms organizations, the results of economic and evaluation of the investments. The period of analysis covered the years 2004 to 2011. It has been stated that in surveyed farms increased agricultural land and also improved the ratio of labor to the agricultural land and technical equipment of labor. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barrett C.B., Carter M.R., Timmer C.P. 2010: A Century-Long Perspective on Agricultural Development, Am. J. Agri. Econ., 92(2), 447-468.
  2. Kusz D. 2014: Modernization of agriculture vs sustainable agriculture, Scientific Papers, series Man. Econ. Eng. Agri. Rural Dev., vol. 14, Issue 1, 171-178.
  3. Rembisz W. 2008: Makro- i mikroekonomiczne podstawy równowagi wzrostu w sektorze rolno-spożywczym. Wyd. VIZJAPRESS&IT, Warszawa.
  4. Runowski H., Ziętara W. 2011: Future role of agriculture in multifunctional development of rural areas, Abstarct, App. Stud. Agribus. Commer., vol. 5, no. 1-2, 29-38.
  5. Rzeszutko A., Poczta W. 2014: Znaczenie wspólnej polityki rolnej w procesie modernizacji rolnictwa w Polsce, IX Kongres Ekonomistów Polskich (w druku).
  6. Yang D.T. Zhu X. 2013: Modernization of agriculture and long-term growth, J. Mon. Econ., 60, 367-382.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu