BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapińska Justyna (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
The Inflow and Foreign Direct Investment Resources Located in the Czech Food Industry
Napływ i zasoby bezpośrednich inwestycji zagranicznych ulokowane w czeskim przemyśle spożywczym
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 172-176, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Przemysł spożywczy
Direct investments, Foreign investment, Food industry
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Republika Czeska
Czech Republic
Abstrakt
Celem badań było zaprezentowanie zmian w zasobach kapitału (w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych) jaki został ulokowany w czeskim przemyśle spożywczym oraz ocena tendencji rozwojowych w napływie BIZ do przemysłu spożywczego w latach 2002-2011. Z przeprowadzonych analiz wynika, że czeski przemysł spożywczy odznaczał się w badanym okresie znacznie mniejszym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych niż inne działy przetwórstwa przemysłowego. Skumulowana wartość inwestycji zagranicznych w tym przemyśle oszacowana na koniec 2011 r. wyniosła 2,3 mld euro, co stanowiło 7,9% zasobów kapitału (w postaci BIZ) ulokowanego w przetwórstwie przemysłowym. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to present the changes in capital resources (in the form of foreign direct investment), which were located in the Czech food industry and the assessment of development trends in the inflow of FDI into the food industry in the years 2002-2011. The analyses conducted show that in the period considered, the Czech food industry was neglected by foreign investors, if compared with other manufacturing industries. The cumulative value of foreign investment in this industry estimated at the end of 2011 amounted to EUR 2.3 billion, which accounted for 7.9% of the capital resources (in the form of FDI) invested in the manufacturing sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. European Attractivness Survey 2013. 2013: Ernst&Young, [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/European-Attractiveness-Survey 2013/$FILE/European-Attractiveness-Survey-2013.pdf.
  2. Jahn M. 2008: Význam zahraničních investic pro českou ekonomiku, [in:] M. Loužek (ed.), Zahraniční investice. Cíl hospodářské politiky, Centrum Pro Ekonomiku a Politiku, Praha.
  3. Přímé zahraniční investice for 2002-2011: Česká Národní Banka, Sekce měnová a statistiky, Odbor platební bilance, Praha, http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/pzi/pzi_2011_cz.pdf.
  4. Przemysł spożywczy Republiki Czeskiej. 2011: Czeska Agencja Kapitałowo-Informacyjna, http://praha.trade.gov.pl/pl/analizy_rynkowe/article/detail,207,przemysl_spozywczy_republiki_czeskiej.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu