BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczak Aleksandra (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
The Application of the AHP-LP Method to Assess the Significance of Strategic Objectives and Tasks Influencing the Socioeconomic Development of the Commune
Zastosowanie metody AHP-LP do oceny ważności celów i zadań strategicznych wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy gminy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 177-182, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Gmina, Strategia rozwoju gminy, Metody taksonomiczne
Social economic development, District, District development strategy, Taxonomic methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie możliwości zastosowania AHP-LP do oceny ważności czynników strategicznych (celów strategicznych i zadań) w gminie, na przykładzie gminy Chrzypsko Wielkie w województwie wielkopolskim. W badaniach wykorzystano dane z badań ankietowych przeprowadzonych wśród radnych tej gminy w 2013 roku. Przeprowadzone badania empiryczne potwierdziły przydatność AHP-LP do oceny ważności czynników strategicznych. Metoda ta pozwoliła na skwantyfikowanie ważności poszczególnych czynników strategicznych. Do najważniejszych celów w gminie Chrzypsko Wielkie zaliczyć należy poprawę infrastruktury technicznej i gospodarkę. Wśród zadań najważniejsze były: zmniejszenie bezrobocia i modernizacja rolnictwa. Metoda ta jest użyteczna w planowaniu rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to present the possibility of applying the AHP-LP method to assess the significance of strategic factors (strategic goals and tasks) influencing the socioeconomic development of the commune. The Commune of Chrzypsko Wielkie in the Wielkopolskie Voivodeship was used to illustrate the suggested approach. The study was based on the data from questionnaire surveys conducted among the councillors of the Commune of Chrzypsko Wielkie in 2012. The empirical studies proved the usefulness of the AHP-LP for assessment of the significance of strategic factors. The method enabled quantification of the significance of individual strategic factors. The most important aims in the Commune of Chrzypsko Wielkie include improvement of technical infrastructure, followed by development of the economy. The reduction of unemployment and modernisation of agriculture were the most important tasks. The suggested approach may be used in the process of making development strategies of administrative units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gao S., Zhang Z., Cao C. 2009: New methods of estimating weights in AHP, Proceedings of the 2009 International Symposium on Information Processing (ISIP'09), Huangshan, P.R. China, August 21-23, 201-204.
 2. Jablonský J. 2014: Analysis of methods for deriving priorities in pairwise comparisons, [in:] Hradec Economic Days 2014, Hradec Králové, Gaudeamus, 234-240.
 3. Lin C., Kou G., Ergu D. 2013: A heuristic approach for deriving the priority vector in AHP, Appl. Mathem. Model., vol. 37, Issue 8, April 15, 5828-5836.
 4. Łuczak A., Korsak S. 2010: Programowanie rozwoju gminy z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego, J. Agribus. Rural Develop., vol. 3(17), 75-88.
 5. Łuczak A., Wysocki F. 2005: Wykorzystanie metod taksonometrycznych i analitycznego procesu hierarchicznego do programowania rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 6. Plan rozwoju lokalnego gminy Chrzypsko Wielkie. 2005: http://bip.chrzypsko.pl, accessed February 17, 2014.
 7. Plan odnowy miejscowości Chrzypsko Wielkie na lata 2008-2018. 2011: Aktualizacja kwiecień 2011, http://bip.old.chrzypsko.mserwer.pl/zalaczniki/ChrzypskoWlk.pdf, accessed June 2.2014.
 8. Saaty T.L. 1980: The Analytic Hierarchy Process Planning. Priority Setting, Resource Allocation, MacGraw-Hill, New York International Book Company.
 9. Saaty T.L. 1990: How to make a decision: The analytic hierarchy process, Europ. J. Oper. Res., vol. 48(1), 9-26.
 10. Saaty T.L. 2004: Decision making - The analytic hierarchy and network processes (AHP/ANP), J. Syst. Sci. Syst. Eng., vol. 13, no. 1, 1-34.
 11. Saaty T.L., Vargas L.G. 1991: Prediction, projection and forecasting: applications of the analytic hierarchy process in economics, finance, politics, games and sports, Pittsburgh, Pennsylvania, RWS Publications.
 12. Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Chrzypsko Wielkie 2000, Chrzypsko Wielkie. http://bip.chrzypsko.pl, accessed February 17, 2014.
 13. Subramanian N., Ramanathan R. 2012: A review of applications of Analytic Hierarchy Process in operations management, Inter. J. Prod. Econ., vol. 138, 215-241.
 14. Śmigielska K. 2013: Zastosowanie metody analitycznego procesu hierarchicznego do wyboru scenariuszy rozwoju gmin powiatu międzychodzkiego, Materiał źródłowy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań.
 15. Vaidya O.S., Kumar S. 2006: Analytic hierarchy process: An overview of applications, Eur. J. Operat. Res., vol. 169, 1-29.
 16. Wasil E., Golden B. 2003: Celebrating 25 years of AHP-based decision making, Computers & Operations Research, vol. 30, Issue 10, 1419-1420.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu