BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marenych Mykoła (Połtawska Państwowa Akademia Rolnicza, Ukraine), Verevska Olena (LLC Louis Dreyfus Commodities Ukraine LTD), Kalinichenko Antonina (Uniwersytet Opolski), Dacko Mariusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Ocena oddziaływania czynników pogodowych na poziom plonowania pszenicy ozimej na Ukrainie w ujęciu regionalnym
Assessment of the Impact of Weather Conditions on the Yield of Winter Wheat in Ukraine in Terms of Regional
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 183-188, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zboża, Produkcja zboża, Produkcja roślinna, Modele regresji
Corn, Corn productions, Crop production, Regression models
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Celem pracy była ocena wpływu czynników agroklimatycznych (opadów i temperatury) na kształtowanie plonu pszenicy ozimej na Ukrainie. Kluczowym czynnikiem wpływającym na plonowanie tego zboża w warunkach Ukrainy okazała się liczba dni o temperaturze poniżej -17°C, ilość i częstotliwość opadów oraz liczba dni w okresie zimowania o temperaturze powyżej 0°C i 5°C. Korzystając z danych statystyki publicznej oszacowano równania regresji plonów pszenicy ozimej w latach 2001-2010. Opracowane modele stosunkowo dobrze odzwierciedlały rzeczywistość i mogłyby być wykorzystane do przewidywania zbiorów oraz kształtowania polityki państwa w zakresie interwencji na rynku zbóż. Skuteczne prognozowanie wydajności i wielkości zbiorów zbóż wymaga sprawnego i ciągłego monitoringu kluczowych czynników agrometeorologicznych. Jak pokazuje praktyka, szczególny problem mogą sprawiać pogodowe zmienności. Z przeprowadzonych analiz wynika, że istnieją pewne możliwości łagodzenia nieurodzaju występującego w efekcie tych zmienności. (abstrakt oryginalny)

In the process of analysis of agricultural and weather factors influence on winter wheat yields it was revealed that the critical factors for the yield formation are (totally in Ukraine): the quantity of days with temperatures below 17 degrees of frost Celcius; the quantity and intensity of precipitation; quantity of days with temperatures exceeded 0 and 5 degrees of heat Celsius in winter time period. All above listed weather changes effect historical yields and make them differ very much year to year. Thus, using above listed factors winter wheat yield equalizations and coefficients that may be used for yield forecast were calculated. The consistency of the equalization's results for winter wheat production was discovered for total Ukraine winter wheat production number. But these equalization's coefficients need to be corrected with simple regression equalization every year. Correlation coefficients between the real yield and estimated yield under the calculated equalizations is 0.71 and 0.64, when p < 0.01. As yield is the main factor of winter wheat production in Ukraine, so this method could be used for estimation of wheat production and used for official wheat crop prognosis to lead the agricultural policy in Ukraine. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kulig B., Wołosz M., Tokarz M. 2014: Szacowanie plonów roślin rolniczych, Materiały dla kwalifikatorów, http://piorin.gov.pl/cms/upload/szacowanie%20plonow.pdf, dostęp 24.04.2014 r.
  2. Lukin S.V., Sushkov V.P. 2005: Bлияниe удoбpeний и пoгoдных уcлoвий на уpoжайнocть oзимoй пшeницы, Зepнoвoe Xoзяйcтвo, no. 3.
  3. Nikolaev E.V., Izotov A.M., Tarasenko B.A. 1999: Cиcтeма пoгoднoгo адаптиpoвания ocнoвных элeмeнтoв тeхнoлoгий выpащивания oзимoй пшeницы, Bicник Aгpаpнoї Hауки, no. 12.
  4. Rymuza K., Marciniuk-Kluska A., Bombik A. 2012: Plonowanie zbóż ozimych w zależności od warunków termiczno-opadowych na polach produkcyjnych rolniczej stacji doświadczalnej w Zawadach, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, (IV-VI), t. 12, z. 2(38).
  5. Smaga I.S., Nazarenko I.I., Cherlinka V.R. 2006: Oцiнка ґpунтoвo-клiматичних умoв Пiвдeннoгo Пpикаpпаття cтocoвнo виpoщування oзимoї пшeницi, Bicник Aгpаpнoї Hауки, no. 6.
  6. Shatylov I.S., Chudnovskyj A.F. 1980: Aгpoфизичecкиe, агpoмeтeopoлoгичecкиe и агpoтeхничecкиe ocнoвы пpoгpаммиpoвания уpoжая, Л. Гидpoмeтeoиздат.
  7. Sarkar J., Thapliyal V.J. 2003: Forecasting wheat yield over Uttar Pradeshusing agrometeorological model, Maharashtra Agron. Univer., no. 3.
  8. Sharrat B.S., Knight C.W., Wooding F. 2003: Climatic impact on small grain production in the subarctic region of the United States, Arctic., no. 3.
  9. Tarariko J.O. 2006: Aгpoмeтeopoлoгiчнi pecуpcи Укpаїни та тeхнoлoгiї їх pацioнальнoгo викopиcтання, Bicник Aгpаpнoї Hауки, no. 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu