BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Müller-Frączek Iwona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Muszyńska Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zmiana definicji gospodarstwa rolnego a wyniki badań wielkości ekonomicznej gospodarstw
The Modification of the Definition of a Farm Versus the Results of the Research the Farm Economic Size
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 189-194, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Metody taksonomiczne
Arable farm, Individual arable farms, Taxonomic methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz ze zmianą definicji gospodarstwa rolnego wprowadzoną przez GUS w 2010 roku, pojawiły się problemy badawcze wynikające ze znacznego zmniejszenia się liczby gospodarstw rolnych, spełniających nową definicję. Jednym z nich jest rozważany w artykule wpływ zmniejszenia się liczby gospodarstw na regionalne zróżnicowanie wielkości ekonomicznej (WE) indywidualnych gospodarstw rolnych. Charakteryzuje ona potencjalne możliwości wytwórcze gospodarstwa i jest narzędziem stosowanym przez FADN - europejski system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Do analiz wybrano rok 2010, jedyny dla którego dostępne były dane o liczbie gospodarstw spełniających zarówno starą, jak i nową definicję. Na podstawie danych GUS, dla obu definicji oraz każdego województwa oszacowano wielkość ekonomiczną przeciętnego indywidualnego gospodarstwa rolnego. Obliczone wielkości stanowiły podstawę porządkowania oraz grupowania województw. Celem pracy było porównanie i analiza otrzymanych wyników. Wykazano, że zmiana definicji istotnie zmieniła zróżnicowanie regionalne wielkości ekonomicznej przeciętnych gospodarstw. Choć tylko nieznacznie zaburzyła ranking regionów, to zasadniczo wpłynęła na grupowanie, niezależnie od metody. (abstrakt oryginalny)

In 2010, the CSO has altered the definition of a farm. As a result of this change, there are some research problems, arising from a significant decrease in the number of farms that meet the new definition. One of them is the impact of this decline on the regional differentiation of economic size (EC) of individual farms. The aim of the paper was to evaluate the impact of this decrease on the regional differentiation of economic size of farms. The analysis covered the year 2010. It is the only year, for which data about the number of farms that meet both the old one and the new definition, are available. Based on CSO data, for both definitions and for each province the economic size of average private farm were estimated. Upon the results of the estimation, the ranking of regions was created. The provinces were also classified and divided into groups. As it was proved in the study, the change in the definition has significantly affected the regional diversification of economic size. Although ranking of provinces was only slightly altered, the change of the definition substantially influenced the results of dividing provinces into groups, regardless of the method of clustering. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Goraj L., Bocian M., Cholewa I., Nachtman G., Tarasiuk R. 2012: Współczynniki Standardowej Produkcji "2007" dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  2. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. 1989: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
  3. Kendall M. 1962: Rank correlation methods, Charles Griffin & Company, London.
  4. Kolenda M. 2006: Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
  5. Müller-Frączek I., Muszyńska J. 2013: Regionalne zróżnicowanie wielkości ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce, Rocz. Nauk. SERIA, XV, 4, 292-297.
  6. Panek T., Zwierzchowski J. 2013: Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  7. www.stat.gov.pl/bank danych lokalnych, dostęp 02-03.2014.
  8. www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.dims?p_id=331286&p_token=0.8789998353260451, dostęp 02.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu